Spring naar inhoud
Mijn TKP

Uniforme Rekenmethodiek: 30 september live

Datum
Auteur
869
Leestijd
4 minuten

Op 30 september is het zover. Dan krijgen alle deelnemers (inclusief gewezen deelnemers en gepensioneerden) op mijnpensioenoverzicht.nl informatie over de onzekerheid rondom hun pensioen. Iedereen kan vanaf die datum zijn ouderdomspensioen zien op basis van drie scenario’s: ‘het zit tegen’, ‘verwacht’ en ‘het zit mee’. De drie scenario’s worden berekend met behulp van de uniforme rekenmethodiek (URM). Het Pensioenregister beheert de website.

Pensioenregister biedt straks meer informatie

Alle deelnemers kunnen dankzij het Pensioenregister sinds 2011 al een totaalbedrag van hun pensioen zien. Dus alle pensioenen die zij bij verschillende pensioenuitvoerders hebben opgebouwd. Het Pensioenregister gaat er hierbij vanuit dat de pensioenen ingaan op de AOW-datum van de deelnemer. Daarom zit ook de AOW al in dit totaalbedrag. Deelnemers en gepensioneerden die al AOW ontvangen zien hun te verwachten pensioen over 10 jaar.

Een deelnemer kan nu ook zien uit welke delen zijn/haar totale pensioen bestaat. En dus ook hoeveel pensioen hij/zij per pensioenuitvoerder kan verwachten. Daarnaast kan de website het pensioen tonen als brutobedrag per jaar óf als nettobedrag per maand.

Vanaf 30 september komen daar dus de uitkomsten van de scenarioberekeningen bij. De website gebruikt hiervoor de navigatiemetafoor. Dit is een afbeelding die het ‘verwachte’ pensioen laat zien, maar ook het pensioenresultaat als het ‘tegenzit’ of ‘meezit’.

Een deelnemer ziet opnieuw totaalbedragen, dus alle pensioenen bij verschillende pensioenuitvoerders bij elkaar opgeteld. De aparte bedragen per pensioenuitvoerder kunnen echter niet worden getoond. Bovendien zijn de bedragen altijd netto maandbedragen.

Vanaf 2020 ook aanvullende informatie op UPO

Vanaf 2020 kunnen (gewezen) deelnemers de URM-scenario’s én de navigatiemetafoor ook op hun Uniform Pensioenoverzicht (UPO) zien. Maar er zijn wel belangrijke verschillen met het Pensioenregister.

Zo ziet een deelnemer op zijn/haar UPO alleen het pensioen van de specifieke pensioenuitvoerder. Bovendien is de AOW niet meegeteld én is het pensioen alleen te zien als een jaarlijks brutobedrag, vanaf de pensioenrichtleeftijd van de regeling. Deze wijkt meestal af van de AOW-leeftijd.

Tonen scenario’s

Pensioenregister

UPO

Ingang pensioen

AOW

Pensioenrichtleeftijd (67 of 68 jaar)

Pensioenregelingen

Alle pensioenuitvoerders

Uitvoerder specifiek

Inclusief AOW?

Ja

Nee

Bruto/netto

Netto

Bruto

Jaarbedrag/maandbedrag

Maand

Jaar

Het wordt er niet duidelijker op

Er ontstaan dus verschillen tussen de bedragen die deelnemers in het Pensioenregister en op het UPO zien. En waar voorheen uitkomsten nog aan elkaar ‘geknoopt’ konden worden met behulp van de splitsing van het totaalbedrag, lukt dat met de scenariobedragen niet meer. Maar het wordt nog ingewikkelder.

Want er zijn ook verschillen te zien binnen de uiting; dat geldt voor zowel het Pensioenregister als het UPO. Beide uitingen tonen het reglementair te bereiken ouderdomspensioen in eerste instantie als een nominaal bedrag. Dus het pensioen dat deelnemers daadwerkelijk ontvangen. De bedragen van de scenarioberekeningen zijn echter voor inflatie gecorrigeerd (dus reëel). Hierbij is bovendien rekening gehouden met mogelijke indexaties, (opbouw)verlagingen en stijgingen van de pensioengrondslagen.

De hoogte van de nominale en reële bedragen kunnen in de praktijk vragen oproepen. Zo kan het negatieve scenario een hoger bedrag tonen dan het reglementair te bereiken pensioen. Of het verwachte scenario (veel) lager liggen dan het reglementair te bereiken pensioen. Dit hangt volledig af van de (financiële) situatie van de deelnemer en de pensioenuitvoerder.

Begrijpt de deelnemer het nog?

De Pensioenfederatie adviseert pensioenuitvoerders bij het invoeren van - en de communicatie over - de URM. Ook het Pensioenregister gaat deelnemers helpen deze complexe materie te begrijpen. Zo is er bijvoorbeeld een filmpje gemaakt dat de navigatiemetafoor uitlegt.

TKP sluit hier zoveel mogelijk bij aan. Daarnaast onderzoeken wij op welke manier aanvullende communicatie met deelnemers nodig is. We gebruiken de ervaringen met - en de reacties op - het Pensioenregister als input.

De praktijk zal uitwijzen in hoeverre de deelnemers alle informatie tot zich nemen en begrijpen. Volgend jaar volgt een evaluatie van de invoering van de URM en de navigatiemetafoor met de scenario’s. Dat is best al snel. Maar die snelheid is nodig, omdat de gevolgen voor de deelnemers groot (kunnen) zijn. Wordt vervolgd.

Om terug te lezen: eerdere nieuwsberichten

Contact

Heeft u nog vragen? Of kunnen we u ergens bij helpen? Neem dan contact met ons op. We staan u graag te woord.