Lees verder Bij TKP zit je goed

Welkom bij TKP

Een pensioenuitvoeringsorganisatie waar een pensioenfonds goed zit, dat is TKP. Zeker als het gaat om betrouwbaar en flexibel pensioenbeheer. Onze betrokken medewerkers zorgen daar wel voor.

Wij ondersteunen ruim 30 pensioenfondsen en zorgen zo voor de pensioenadministratie van zo’n 3,1 miljoen Nederlanders. In deze spannende pensioentijden werken we keihard voor hen. Of het nu gaat om een pensioenuitkering die juist én op tijd is of om een actueel overzicht van het opgebouwde pensioen. Gewoon, omdat het in ons DNA zit.

Meer weten? Lees onze Corporate story.

Nieuwsbrief

Schrijf u hier in voor onze pensioennieuwsbrief

Aanmeldingsbevestiging verzonden

U heeft zich voor de digitale nieuwsbrief aangemeld met het volgende e-mailadres:
Is het e-mailadres juist? We hebben een bevestigingse-mail naar het opgegeven e-mailadres verstuurd.
Om uw aanmelding te bevestigen, kunt u op de link in de e-mail klikken.
Is het e-mailadres niet juist? Meld u dan opnieuw aan met het juiste e-mailadres.

Uit het informatiecentrum

Meer artikelen in het informatiecentrum ›

Bent u voorbereid op de Algemene Verordening Gegevensbescherming?

5 apr 2017

Bent u voorbereid op de Algemene Verordening Gegevensbescherming?

Op 24 mei 2016 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. U heeft tot 25 mei 2018 de tijd om u aan de AVG aan te passen. Dat betekent dat er vanaf die datum nog maar één privacywet geldt in de hele Europese Unie. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Ten opzichte van de Wbp wordt in de AVG meer nadruk gelegd op de verantwoordelijkheid van organisaties zelf om de wet na te leven én om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden. Dit wordt ook wel verantwoordingsplicht of accountability genoemd. Dit heeft gevolgen voor uw pensioenfonds.

Lees verder ›

Punten ter verbetering van de Wet pensioencommunicatie

13 feb 2017

Op 8 februari 2017 is het wetsvoorstel voor de Verzamelwet Pensioenen 2017 aan de Tweede Kamer gestuurd. De beoogde inwerkingtreding is op 1 juli 2017. In dit wetsvoorstel komen onder meer verbeteringen aan de orde voor de Wet pensioencommunicatie. Wat betekent dit voor... Lees verder ›

Waardeoverdracht en afkoop

28 sep 2015

Staatssecretaris Klijnsma heeft in januari 2014 in een brief aan de Tweede kamer laten weten waarde te hechten aan de individuele keuzevrijheid om bij baanwisseling de waarde van de opgebouwde pensioenaanspraken wel of niet te kunnen overdragen. Daarnaast is onderzoek... Lees verder ›