Lees verder Bij TKP zit je goed

Welkom bij TKP

Een pensioenuitvoeringsorganisatie waar een pensioenfonds goed zit, dat is TKP. Zeker als het gaat om betrouwbaar en flexibel pensioenbeheer. Onze betrokken medewerkers zorgen daar wel voor.

Wij ondersteunen bijna 30 pensioenfondsen en zorgen zo voor de pensioenadministratie van zo’n 1,7 miljoen Nederlanders. In deze spannende pensioentijden werken we keihard voor hen. Of het nu gaat om een pensioenuitkering die juist én op tijd is of om een actueel overzicht van het opgebouwde pensioen. Gewoon, omdat het in ons DNA zit.

Uit het informatiecentrum

Meer artikelen in het informatiecentrum ›

Toekomst pensioenstelsel

15 apr 2014

Toekomst pensioenstelsel

De conclusies uit de doorlichting van het pensioenbeleid geven aanleiding om te bezien of het pensioensysteem op de langere termijn aanpassing behoeft. Daarbij dienen de belangen van alle belanghebbenden te worden gehoord en meegenomen in de oriëntatie op de toekomst, aldus de staatssecretaris. In een brief van 4 april 2014 aan de Tweede Kamer worden daarbij een drietal fundamentele vraagstukken genoemd: de wijze en mate van collectiviteit, de gewenst ruimte voor maatwerk en keuzevrijheid en de vorm en mate van solidariteit.

Lees verder ›

Verhogen AOW-leeftijd

15 apr 2014

Met de eerder op 1 april 2012 in werking getreden “Wet wijziging ingangsdatum AOW-ouderdomspensioen”, is bepaald dat de ingangsdatum van de AOW-uitkering gelijk is aan de dag waarop iemand 65 jaar wordt. Met de Wet “Verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd” gaat de AOW-leeftijd vanaf 2013 jaarlijks geleidelijk met een aantal maanden per jaar verder omhoog.

Lees verder ›

Herziening financieel toetsingskader

15 apr 2014

De economische crisis is voor de sociale partners in de Stichting van de Arbeid (STAR) aanleiding geweest om op 4 juni 2010 een concept-Pensioenakkoord te sluiten over de AOW en de aanvullende pensioenen. Achtergrond van het akkoord is dat aanpassingen in het pensioenstelsel nodig zijn om het ook in de toekomst overeind te houden. Op 10 juni 2011 heeft een nadere uitwerking van dit akkoord ook de instemming van het kabinet gekregen. 

Lees verder ›

Laatste nieuws

Meer nieuws ›