Lees verder Bij TKP zit je goed

Welkom bij TKP

Een pensioenuitvoeringsorganisatie waar een pensioenfonds goed zit, dat is TKP. Zeker als het gaat om betrouwbaar en flexibel pensioenbeheer. Onze betrokken medewerkers zorgen daar wel voor.

Wij ondersteunen ruim 30 pensioenfondsen en zorgen zo voor de pensioenadministratie van zo’n 3,1 miljoen Nederlanders. In deze spannende pensioentijden werken we keihard voor hen. Of het nu gaat om een pensioenuitkering die juist én op tijd is of om een actueel overzicht van het opgebouwde pensioen. Gewoon, omdat het in ons DNA zit.

Meer weten? Lees onze Corporate story.

Nieuwsbrief

Schrijf u hier in voor onze pensioennieuwsbrief

Aanmeldingsbevestiging verzonden

U heeft zich voor de digitale nieuwsbrief aangemeld met het volgende e-mailadres:
Is het e-mailadres juist? We hebben een bevestigingse-mail naar het opgegeven e-mailadres verstuurd.
Om uw aanmelding te bevestigen, kunt u op de link in de e-mail klikken.
Is het e-mailadres niet juist? Meld u dan opnieuw aan met het juiste e-mailadres.

Uit het informatiecentrum

Meer artikelen in het informatiecentrum ›

Klijnsma wil medezeggenschap ondernemingsraad vereenvoudigen

15 jun 2015

Klijnsma wil medezeggenschap ondernemingsraad vereenvoudigen

In de Wet op de ondernemingsraden is bepaald dat de ondernemingsraad als het gaat om voorgenomen besluiten met betrekking tot de pensioenregeling een instemmingsrecht heeft. Dit instemmingsrecht verschilt al naar gelang de pensioenregeling wordt uitgevoerd door een verzekeraar, PPI of een pensioenfonds. Waar bij een verzekeraar of PPI er een instemmingsrecht is voor de ondernemingsraad bij vaststelling, wijziging of intrekking van de pensioenregeling, beperkt het instemmingsrecht bij een pensioenfonds alleen tot de vaststelling of intrekking – en dus niet de wijziging - van de pensioenregeling. Instemming van de ondernemingsraad is echter niet vereist als de pensioenregeling is geregeld in een cao of een publiekrechtelijke arbeidsvoorwaardenregeling. De ondernemingsraad heeft dus geen instemmingsrecht als cao-partijen de inhoud van de pensioenregeling bepalen, zoals bij verplichte bedrijfstakpensioenfondsen en bij veel ondernemingspensioenfondsen.

Lees verder ›

Waardeoverdracht en afkoop

28 sep 2015

Bij de behandeling van de wet ‘Aanpassing financieel toetsingskader’ is een amendement aangenomen dat regelt dat de termijn waarbinnen een pensioenuitvoerder verplicht is mee te werken aan waardeoverdracht (voorheen zes maanden vanaf de aanvang van de deelneming bij de nieuwe... Lees verder ›