Lees verder Bij TKP zit je goed

Welkom bij TKP

Een pensioenuitvoeringsorganisatie waar een pensioenfonds goed zit, dat is TKP. Zeker als het gaat om betrouwbaar en flexibel pensioenbeheer. Onze betrokken medewerkers zorgen daar wel voor.

Wij ondersteunen ruim 30 pensioenfondsen en zorgen zo voor de pensioenadministratie van zo’n 2,7 miljoen Nederlanders. In deze spannende pensioentijden werken we keihard voor hen. Of het nu gaat om een pensioenuitkering die juist én op tijd is of om een actueel overzicht van het opgebouwde pensioen. Gewoon, omdat het in ons DNA zit.

Meer weten? Bekijk onze Corporate story.

Nieuwsbrief

Schrijf u hier in voor onze pensioennieuwsbrief

Uit het informatiecentrum

Meer artikelen in het informatiecentrum ›

Termijn waardeoverdracht komt te vervallen

28 sep 2015

Termijn waardeoverdracht komt te vervallen

Bij de behandeling van de wet ‘Aanpassing financieel toetsingskader’ is een amendement aangenomen dat regelt dat de termijn waarbinnen een pensioenuitvoerder verplicht is mee te werken aan waardeoverdracht (voorheen zes maanden vanaf de aanvang van de deelneming bij de nieuwe uitvoerder) wordt afgeschaft. Dat betekent dat een pensioenuitvoerder ook bij een verzoek dat later wordt gedaan, mee zal moeten werken aan die overdracht. In februari 2015 is een concept van een algemene maatregel van bestuur, waarin een aantal zaken met betrekking tot het amendement nader wordt geregeld, naar de Tweede Kamer gezonden. Onder meer is overgangsrecht opgenomen, waarmee het vervallen van de termijn van zes maanden alleen geldt in situaties waarin de deelneming bij de nieuwe uitvoerder is aangevangen na 1 januari 2015. Pensioenuitvoerders kunnen volgens de staatssecretaris op deze algemene maatregel van bestuur – die nog niet is gepubliceerd – al wel anticiperen.

Lees verder ›

Overgangsmaatregel ter overbrugging verhoging AOW-leeftijd

28 sep 2015

Normaal gesproken kan uiterlijk op de ingangsdatum van het pensioen worden gekozen voor variatie in de hoogte van de pensioenuitkering, bijvoorbeeld om te compenseren voor een periode dat er nog geen recht is op een AOW-uitkering. In die periode wordt dan gekozen een hogere uitkering te ontvangen, waarbij het levenslange uitkering na die periode wordt verlaagd. Bij de behandeling van het wetsvoorstel ‘versnelde verhoging AOW-leeftijd’ in de Tweede Kamer is een amendement aangenomen dat een overgangsmaatregel biedt voor gepensioneerden die bij de ingang van het pensioen niet hebben kunnen anticiperen op de snellere verhoging van de AOW-leeftijd. Als de pensioenuitkering is ingegaan vóór 1 januari 2016, kan tot uiterlijk de leeftijd van 65 jaar en 5 maanden alsnog gekozen worden voor variatie in de hoogte van de pensioenuitkering. Een dergelijk regeling was er al voor gepensioneerden die niet hebben kunnen anticiperen op de eerste stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd.

Lees verder ›

Herintroductie pensioenknip

28 sep 2015

Op 2 juli 2015 heeft staatssecretaris Klijnsma door middel van een ministeriele regeling de zogenoemde ‘pensioenknip’ geherintroduceerd, nadat in 2013 na evaluatie besloten was de toen bestaande mogelijkheid niet te verlengen. De mogelijkheid gebruik te maken van de pensioenknip is opnieuw ingesteld op verzoek van de Tweede Kamer, als overbruggingsmaatregel in de aanloop naar de inwerkingtreding van de maatregelen om het wettelijk kader voor premieovereenkomsten te optimaliseren. 

Lees verder ›

Laatste nieuws

Meer nieuws ›