Lees verder Bij TKP zit je goed

Welkom bij TKP

Een pensioenuitvoeringsorganisatie waar een pensioenfonds goed zit, dat is TKP. Zeker als het gaat om betrouwbaar en flexibel pensioenbeheer. Onze betrokken medewerkers zorgen daar wel voor.

Wij ondersteunen ruim 30 pensioenfondsen en zorgen zo voor de pensioenadministratie van zo’n 2,7 miljoen Nederlanders. In deze spannende pensioentijden werken we keihard voor hen. Of het nu gaat om een pensioenuitkering die juist én op tijd is of om een actueel overzicht van het opgebouwde pensioen. Gewoon, omdat het in ons DNA zit.

Nieuwsbrief

Schrijf u hier in voor onze pensioennieuwsbrief

Uit het informatiecentrum

Meer artikelen in het informatiecentrum ›

Vaststelling maandelijkse dekkingsgraad vereist extra aandacht

16 jun 2015

Vaststelling maandelijkse dekkingsgraad vereist extra aandacht

De maanden mei en juni staan voor  de meeste pensioenfondsen vaak grotendeels in het teken van de afronding van het jaarwerk. In de huidige cyclus wordt door veel accountants ook stilgestaan bij het effect van de invoering van het herziene Financieel Toetsingskader (FTK). Met name de bepaling van de maandelijkse dekkingsgraad, die uiteindelijk van invloed is op de beleidsdekkingsgraad, vereist extra aandacht. Twee zaken die hierbij worden genoemd.

Lees verder ›

Privacywetgeving voor grote organisaties

15 jun 2015

De bescherming van persoonsgegevens speelt een steeds belangrijkere rol binnen organisaties, zo ook organisaties waaraan pensioenuitvoerders taken hebben uitbesteed. Technologische ontwikkelingen stellen organisaties in staat om meer en op uitgebreidere schaal persoonsgegevens te verzamelen, samen te voegen en op te slaan. De samenleving en de politiek hebben ten aanzien van dit verzamelen en opslaan in toenemende mate een kritische houding. 

Lees verder ›

Klijnsma wil medezeggenschap ondernemingsraad vereenvoudigen

15 jun 2015

In de Wet op de ondernemingsraden is bepaald dat de ondernemingsraad als het gaat om voorgenomen besluiten met betrekking tot de pensioenregeling een instemmingsrecht heeft. Dit instemmingsrecht verschilt al naar gelang de pensioenregeling wordt uitgevoerd door een verzekeraar, PPI of een pensioenfonds. Waar bij een verzekeraar of PPI er een instemmingsrecht is voor de ondernemingsraad bij vaststelling, wijziging of intrekking van de pensioenregeling, beperkt het instemmingsrecht bij een pensioenfonds alleen tot de vaststelling of intrekking – en dus niet de wijziging - van de pensioenregeling. Instemming van de ondernemingsraad is echter niet vereist als de pensioenregeling is geregeld in een cao of een publiekrechtelijke arbeidsvoorwaardenregeling. De ondernemingsraad heeft dus geen instemmingsrecht als cao-partijen de inhoud van de pensioenregeling bepalen, zoals bij verplichte bedrijfstakpensioenfondsen en bij veel ondernemingspensioenfondsen.

Lees verder ›

Laatste nieuws

Meer nieuws ›