Spring naar inhoud
Mijn TKP

Nabestaandenpensioen: wat kunt u dit najaar verwachten?

Datum
Auteur
2237
Leestijd
3 minuten

De toekomst van het nabestaandenpensioen staat dit najaar volop in de schijnwerpers. De Stichting van de Arbeid (STAR) verwacht dan haar advies aan het kabinet uit te brengen. Daarnaast heeft de Pensioen3daagse in november het nabestaandenpensioen als centraal thema. Wij geven u hier alvast een update.

Individuele behoeften

Deelnemers maken ruim voor hun pensionering al belangrijke keuzes voor de toekomst van hun nabestaanden. Met de juiste pensioenkeuzes blijven ze goed verzorgd achter. Dat maakt nabestaandenpensioen een onderwerp dat steeds meer aandacht verdient én krijgt, zowel van politiek van als van de sector. Net als het gewone ouderdomspensioen zou ook het nabestaandenpensioen bovendien meer mogen aansluiten op de wensen en behoeften van deelnemers. De toekomst en mogelijk nieuwe invulling van het nabestaandenpensioen leeft dit najaar daarom volop.

Initiatieven vanuit de sector

Zo heeft de Pensioen3daagse op 5, 6 en 7 november als thema Nabestaandenpensioen. De SVB, het Nibud en de Pensioenfederatie ontwikkelden voor deze 3daagse een tool waarop deelnemers in één oogopslag kunnen zien waar hun nabestaanden recht op hebben bij hun overlijden. Deze tool wordt, als alle tests onder pensioendeelnemers goed uitpakken, tijdens de Pensioen3daagse gelanceerd. TKP zorgt ervoor dat de deelnemerswebsites daar waar mogelijk op aansluiten. Bovendien zetten wij in het verlengde hiervan een activatiecampagne op, die deelnemers helpt de juiste keuzes te maken die aansluiten bij de eigen situatie. Binnen 1 tot 2 weken ontvangt u hier via uw communicatiecommissie meer informatie over.

Voorstel van de STAR

Ook beleidsmakers en politiek zitten deze periode niet stil. In een eerdere nieuwsbrief schreven we al over uniformering van het begrip partner. Daarnaast hebben de Tweede Kamerleden Omtzigt en Bruins een initiatiefnota ingediend over de dekking voor nabestaanden bij overlijden. Als gevolg hiervan werkt de STAR aan een voorstel voor een ideale invulling van het nabestaandenpensioen Een pensioen dat niet alleen aansluit op individuele behoeftes, maar dat ook inzichtelijk, uitvoerbaar en effectief is.

Onlangs is een van de denkrichtingen van de STAR prominent in de publiciteit gekomen: een uitkering van 5 jaar ter hoogte van het salaris. Het is echter allerminst zeker dat dit ook daadwerkelijk het voorstel van de STAR wordt. Tweede Kamerlid Omtzigt heeft al aangegeven sceptisch te zijn over deze denkrichting. Dit najaar wordt het advies aan het kabinet verwacht. Zodra duidelijk is wat het STAR-voorstel wordt en hoe het kabinet dit ontvangt, informeren wij u daarover.

Reageer

Wilt u verder praten over het nabestaandenpensioen? Neem dan contact met ons op. We bespreken de ontwikkelingen graag met u.