Spring naar inhoud
Mijn TKP

Uniform partnerbegrip?

Datum
Auteur
865

Als het gaat om het partnerpensioen voor de ongehuwd samenwonende, dan hanteert niet iedere pensioenregeling dezelfde definitie voor het begrip ‘partner’. Gevolg is dat je als samenwonende partner in de ene regeling wel als partner wordt beschouwd, maar in de andere niet. Dat kan leiden tot onduidelijkheid en tot ongewenste situaties. Daarom wordt nagedacht over een minimum partnerbegrip dat in de wet wordt vastgelegd.

Als je aan de voorwaarden voldoet van deze partnerdefinitie, dan weet je zeker dat je in elke pensioenregeling die partnerpensioen voor ongehuwd samenwonenden kent, daarvoor in aanmerking komt, zo is het idee. Uiteraard moet in elk geval voldaan worden aan de voorwaarden zoals de Wet op de loonbelasting die stelt: een duurzaam gezamenlijke huishouding en geen bloed- of aanverwantschap in de eerste graad. Wat duurzaam is, is niet verder ingevuld door de wet en daarom worden in pensioenregelingen diverse voorwaarden daaraan gesteld, zoals een bepaalde periode van samenwonen, of een notariële samenlevingsovereenkomst.

Een mogelijke definitie luidt als volgt:  Een ongehuwd samenwonende komt (als de pensioenregeling in partnerpensioen voorziet natuurlijk) in elk geval in aanmerking voor partnerpensioen, als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • Een duurzame gezamenlijke huishouding op hetzelfde adres van twee ongehuwde personen
  • Geen bloed- of aanverwantschap in de 1e of 2e graad
  • Een notariële samenlevingsovereenkomst, die vóór de pensioeningangsdatum en minimaal zes maanden voor het overlijden, is aangegaan
  • De partner is aangemeld bij de pensioenuitvoerder

Soepeler mag

Dit zijn de voorgestelde minimumvoorwaarden. Het staat sociale partners vrij om soepeler voorwaarden te stellen. De bedoeling van de minimumvoorwaarden is immers rechtszekerheid te verschaffen aan de samenwonende partners. Door het wettelijk minimum weten ze wat ervoor nodig is om in elk geval in aanmerking te komen voor partnerpensioen.

Of en wanneer het voorstel zal leiden tot het in gang zetten van het wetgevingstraject om te komen tot een uniform partnerbegrip, is op dit moment nog niet bekend. Wij houden u op de hoogte.