Spring naar inhoud
Mijn TKP

Pensioen eenvoudig maken: zo doet TKP dat

Datum

Pensioen is te belangrijk om ingewikkeld te zijn, vinden wij. Om pensioen zo eenvoudig mogelijk te maken, digitaliseren we onze dienstverlening. Daarvoor luisteren we heel goed naar de mensen om wie het gaat: deelnemers en werkgevers. Wat we zo ontdekken, vertalen we naar nieuwe online diensten. Easy.

Wensen en behoeftes

Wij zorgen voor de pensioenadministratie van ruim 20 pensioenfondsen. Hun klanten – de deelnemers en werkgevers – zijn voor ons het startpunt van de verbetering van onze dienstverlening. In zogenaamde klantreizen brengen we in kaart hoe zij onze dienstverlening beleven.

We inventariseren en analyseren hun wensen en de achterliggende behoeftes. Stel, een deelnemer begint een nieuwe baan – op welk moment krijgt ze dan het liefst welke keuzes voorgeschoteld? Vast niet allemaal op dag één. Of iemand gaat met pensioen. Wat is dan de belangrijkste dag – wanneer hij voor het eerst een pensioenuitkering ontvangt? Of de laatste werkdag? Omdat onze samenleving constant verandert, doen we doorlopend onderzoek naar die behoeftes.

In 5 stappen naar het beste digitale pensioenplatform

  1. Belangrijke momenten voor deelnemers en werkgevers bepalen
  2. Ontwikkelen flows en bouwen prototypes
  3. Testen, onderzoeken en meten
  4. Live brengen nieuwe online diensten: onze best practices
  5. Blijven toetsen, wanneer nodig: terug naar stap 2

Van flows naar best practices

De inzichten die we uit die klantreizen halen, vormen de basis voor nieuwe ‘flows’: aangepaste werkprocessen en praktische online diensten. Die ontwikkelen we niet vanuit een onduidelijk onderbuikgevoel, maar op basis van harde data en via verschillende onderzoek- en testmethodes. Al monitorend en verbeterend, ontwikkelen we zo de pensioenwebsites, de content daarop en de diensten daaromheen. Volgens ons is dat de beste aanpak. Vandaar dat wij het ook wel hebben over best practices.

In de praktijk

In onze best practices werken we met gestandaardiseerde diensten, die we verfijnen en afstemmen op de praktijk van de pensioenfondsen. Dat heeft als voordeel voor de pensioenfondsen dat zij kunnen rekenen op collectieve upgrades en gedeelde kennisontwikkeling. Hun klanten hebben als groot voordeel dat zij dankzij die best practices kunnen rekenen op de meest gebruiksvriendelijke Mijn Omgeving op de website van hun pensioenfonds.

Meer lezen over onze werkwijze?

Vanwege de belangstelling voor onze werkwijze schreven we er een whitepaper over. Daarin vindt u meer informatie. Over de testmethodes die we gebruiken, bijvoorbeeld.