Spring naar inhoud
Mijn TKP

Cijfers op tijd bij CBS

Datum

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceert elk jaar cijfers over pensioenaanspraken. De aanlevering van deze gegevens was vroeger vrijwillig, maar daar is vorig jaar door een Algemene Maatregel van Bestuur verandering in gekomen. Alle pensioenuitvoerders zijn nu verplicht om hiervoor gegevens aan te leveren. TKP heeft dat voor al haar klanten op tijd gedaan.​

De gegevens over individuele pensioenaanspraken binnen de tweede pijler met peildatum 31-12-2015 moesten vóór 6 februari 2017 worden aangeleverd. De cijfers geven inzicht in de pensioenrechten van burgers die nog niet met pensioen zijn. Aan de hand van de informatie kan onder meer het functioneren van het pensioensysteem worden geanalyseerd en kunnen risicogroepen tijdig worden geïdentificeerd. De resultaten van dit onderzoek worden gepubliceerd op Statline, de elektronische online databank van het CBS.

Thema:

Pensioen