Spring naar inhoud
Mijn TKP

Wetsvoorstel fuserende bedrijfstakpensioenfondsen ingetrokken

Datum
Auteur
865
Leestijd
2 minuten

Minister Koolmees van SZW heeft het wetsvoorstel dat het mogelijk moest maken dat bedrijfstakpensioenfondsen zouden kunnen fuseren met tijdelijk afgescheiden vermogen, ingetrokken. De minister constateert dat er noch bij de Tweede kamer, noch vanuit ‘het veld’ voldoende draagvlak bestaat voor het voorstel.

Het wetsvoorstel werd door het vorige kabinet in oktober 2017 bij de Tweede Kamer ingediend. Omdat het voor bedrijfstakpensioenfondsen niet mogelijk is om toe te treden tot een Apf, maar wel de wens bestaat tot schaalvergroting en consolidatie, werd voorgesteld de Pensioenwet aan te passen waardoor Bpf-en kunnen fuseren met afgescheiden vermogens. Daarvoor gelden wel een aantal waarborgen en voorwaarden. Met deze extra mogelijkheid kan een verschil in dekkingsgraad en daarmee een drempel voor fusie worden weggenomen.

De voorwaarden die gesteld werden (alleen voor Bpf-en met een belegd vermogen minder dan € 25 miljard, er moet een zekere samenhang zijn tussen de fuserende Bpf-en, maximaal 5 jaar afgescheiden  vermogens, indienen fusieplan bij DNB), hebben tot veel kritische vragen geleid en de Pensioenfederatie gaf aan dat het voorstel door deze strikte voorwaarden in de praktijk niet zal gaan werken

De minister heeft het wetsvoorstel nu dus ingetrokken en gaat zich beraden op alternatieven om tegemoet te kunnen komen aan de (blijvende) wens tot schaalvergroting en consolidatie van Bpf-en. Wij houden u op de hoogte.