Spring naar inhoud
Mijn TKP

Wet waardeoverdracht klein pensioen: gevolgen voor communicatie

Datum
Auteur
867

De Wet waardeoverdracht klein pensioen heeft gevolgen voor communicatie van pensioenfondsen. Niet alleen in een aantal wettelijk verplichte uitingen, maar ook in de wijze waarop fondsen willen communiceren over hele kleine pensioenen van € 2 of minder per jaar. U leest er meer over in dit artikel.

Verplichte communicatie rond automatische overdracht klein pensioen

Omdat de wet ook is bedoeld om administratieve lasten te verlichten, is er niet veel verplichte communicatie rondom de automatische waardeoverdracht van klein pensioen. Als een pensioenfonds besluit gebruik te maken van het recht op automatische waardeoverdracht van klein pensioen, gaat het om het volgende:

 • Aanpassen van laag 2 van Pensioen 1-2-3 bij het icoon waardeoverdracht;
 • In laag 3 van Pensioen 1-2-3 het aangepaste pensioenreglement opnemen;
 • In de stopbrief melden dat er sprake is van automatische overdracht klein pensioen;
 • De ontvangende pensioenuitvoerder informeert de deelnemer per brief over de waardeoverdracht;
 • Een pensioenfonds moet in het jaarverslag melden welk totaalbedrag aan hele kleine pensioenen in een jaar is komen te vervallen. En wat er met dat totaalbedrag is gedaan.

Wet waardeoverdracht klein pensioen

Op 1 maart 2018 is de Wet waardeoverdracht klein pensioen van kracht geworden. De wet regelt dat kleine pensioenen worden samengevoegd tot één groter pensioen. Vroeger werden deze pensioenen vaak afgekocht. Nu blijven ze behouden voor de deelnemer en houden ze de oorspronkelijke bestemming: een goede oudedagsvoorziening.

De belangrijkste aspecten van de wet op een rij

 • Een pensioenuitvoerder heeft geen recht meer op tussentijdse afkoop van pensioenen onder de afkoopgrens.
  Dit is vervangen door een recht op automatische waardeoverdracht. De overdragende pensioenuitvoerder zit dus ‘aan het stuur’. Iedere pensioenuitvoerder moet zelf bepalen of hij gebruik wil maken van het recht op automatische overdracht.
 • De ontvangende pensioenuitvoerder is verplicht om aan een waardeoverdracht klein pensioen mee te werken en mag deze niet weigeren.
 • Onder een klein pensioen wordt verstaan (in 2018): een aanspraak tussen € 2,01 en de afkoopgrens van € 474,11 bruto per jaar. Dit wordt dan niet langer afgekocht, maar gaat over naar de volgende pensioenuitvoerder.
 • Na ten minste vijf jaar en minimaal vijf vergeefse pogingen om de waarde over te dragen naar een nieuwe pensioenuitvoerder, mag er alsnog afgekocht worden.
 • Verder regelt de wet dat hele kleine pensioenen (een aanspraak van maximaal € 2 bruto per jaar) vervallen aan het fonds. 

Communicatie over hele klein pensioen na 1 januari 2019

Kleine pensioenen (na 1 januari 2019) van 2 euro bruto of minder per jaar moet het fonds laten vervallen. Het pensioenfonds moet besluiten wat het met kleine pensioenen (2 euro of minder bruto per jaar) wil doen. Het ligt voor de hand om  alle hele kleine pensioenen die vervallen terug te laten vloeien in de gezamenlijke pot van het pensioenfonds. Op die manier profiteren alle deelnemers aan de pensioenregeling ervan.

Communicatie over hele klein pensioen vóór 1 januari 2019

Voor kleine pensioenen opgebouwd voor 1 januari 2019 mag het fonds ook kiezen om deze pensioenen te laten vervallen. Als gebruik wordt gemaakt van dit recht dan moet de deelnemer daarover worden geïnformeerd.

Er komt een campagne vanuit de overheid (in juni, september en november 2018) om mensen er opmerkzaam op te maken dat ze nog een laatste kans hebben de bestaande premievrije aanspraak van € 2 of minder niet te laten vervallen. Mensen worden aangespoord om op mijnpensioenoverzicht.nl te kijken of er nog een hele kleine aanspraak staat. Als iemand zich vóór 1 januari 2019 meldt, zijn er 3 opties (afkoop, automatische waardeoverdracht of premievrij houden). De pensioenuitvoerder kan het kleine pensioen van € 2 of minder dan dus niet laten vervallen.

Een pensioenfonds moet in het jaarverslag melden welk totaalbedrag aan hele kleine pensioenen in dat jaar is vervallen. En wat er met dat totaalbedrag is gedaan