Spring naar inhoud
Mijn TKP

Wet op de ondernemingsraden aangepast

Datum

Werkgevers die een pensioenregeling willen vaststellen, wijzigen of intrekken, hebben daarvoor instemming nodig van de ondernemingsraad. Dat is bepaald in de Wet op de ondernemingsraden.

Instemmingsrecht vereenvoudigd

Met ingang van 1 oktober 2016 treedt een aanpassing van die wet in werking. Tot 1 oktober gold bij wijziging van een regeling die door een pensioenfonds wordt uitgevoerd geen instemmingsrecht, maar bij wijziging van een regeling die door een verzekeraar of PPI wordt uitgevoerd, wél. Met de aanpassing komt die differentiatie te vervallen. Overigens is instemming van de OR niet vereist als de pensioenregeling wordt bepaald door cao-partijen, zoals bij verplichte bedrijfstakpensioenfondsen en bij veel ondernemingspensioenfondsen.

Arbeidsvoorwaarde pensioen

Om het arbeidsvoorwaardelijk aspect centraal te stellen, is de formulering ‘een regeling met betrekking tot een pensioenverzekering’ gewijzigd in: ‘regelingen op grond van een pensioenovereenkomst’. Onder deze regelingen worden bepalingen in uitvoeringsovereenkomst of  reglement verstaan die van invloed zijn op de arbeidsvoorwaarde pensioen, oftewel de pensioenovereenkomst. Het gaat in ieder geval om:

  • de wijze van premievaststelling
  • voorwaarden en maatstaven voor toeslagverlening

Ook is aan de instemmingsplichtige besluiten toegevoegd de keuze van een ondernemer om de pensioenregeling bij een bepaalde (binnen- of buitenlandse) pensioenuitvoerder onder te brengen.