Spring naar inhoud
Mijn TKP

Waardeoverdracht klein pensioen

Datum

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel “Waardeoverdracht klein pensioen” op 12 december aangenomen. Dat betekent dat vanaf 1 januari 2019 kleine pensioenen (tot de afkoopgrens) kunnen worden overgedragen aan een nieuwe uitvoerder, en dat hele kleine pensioenen (tot 2 euro per jaar) komen te vervallen. Het recht van de pensioenuitvoerder om klein pensioen af te kopen wordt voor nieuwe gevallen dus vervangen door het recht van de pensioenuitvoerder om kleine pensioenen over te dragen naar de nieuwe pensioenuitvoerder van de betrokkene. Enerzijds blijft de pensioenbestemming dan behouden en anderzijds kunnen de administratieve lasten toch worden beperkt.

Einde deelneming < 2007 tot 2016

Einde

deelneming

Mogelijkheden in 2018:
 

In 2019:

Voor 2007

Afkoop bij ingang pensioen

 • Geen bezwaar gepensioneerde (28 IPW)

Afkoop bij ingang pensioen

 • Geen bezwaar gepensioneerde (66-1 nieuw)

Afkoop aanspraak

 • Geen bezwaar gewezen deelnemer (28 IPW)

Afkoop aanspraak

 • Geen bezwaar gewezen deelnemer (66-2-b)

Waardeoverdracht

 • Volgens ongewijzigd art. 71 PW, op verzoek bij nieuwe werkgever.

Waardeoverdracht

 • Volgens nieuw art. 70a PW, zonder bezwaarmogelijkheid met aanvullende regels/amvb;
 • WO volgens art. 71 PW  op verzoek blijft mogelijk (220b, lid 4-b)

Vanaf 2007

t/m 2015

Afkoop bij ingang pensioen

 • Instemming gepensioneerde

(66-7 oud)

Afkoop bij ingang pensioen

 • Instemming gepensioneerde
  (66-1 nieuw)

Afkoop aanspraak

 • Instemming gewezen deelnemer (66-7 oud)

Afkoop aanspraak

 • Instemming gewezen deelnemer (66-2-b)

Waardeoverdracht

 • Volgens ongewijzigd art. 71 PW, op verzoek bij nieuwe werkgever.

Waardeoverdracht

 • Volgens nieuw art. 70a PW, zonder bezwaarmogelijkheid met aanvullende regels/amvb;
 • WO volgens art. 71 PW  op verzoek blijft mogelijk (220b, lid 4-b)

In 2016

Afkoop bij ingang pensioen

 • Instemming gepensioneerde (66-7 oud);
 • Tenzij binnen 2 jaar na einde deelname: dan zonder instemming (66-2 oud)

Afkoop bij ingang pensioen

 • Instemming gepensioneerde (66-1-b)

Afkoop aanspraak

 • Instemming gewezen deelnemer, tenzij binnen 2 jaar na einde deelname

Afkoop aanspraak

 • Instemming gewezen deelnemer (66-2-b)

Waardeoverdracht

 • Volgens ongewijzigd art. 71 PW, op verzoek bij nieuwe werkgever.

Waardeoverdracht

 • Volgens nieuw art. 70a PW, zonder bezwaarmogelijkheid met aanvullende regels/amvb;
 • WO volgens art. 71 PW  op verzoek blijft mogelijk (220b, lid 4-b)

Einde deelneming 2017 - 2019

Einde

deelneming

In 2018:

In 2019:

 

In 2017

Afkoop bij ingang pensioen

 • Zonder instemming, want altijd binnen 2 jaar na einde deelname

Afkoop bij ingang pensioen

 • Instemming gepensioneerde (66-1-b)

Afkoop aanspraak

 • nvt
  (nog geen 2 jaar verstreken; 66 oud geldt nog)

Afkoop aanspraak

 • Instemming gewezen deelnemer (220b-5 jo. 66-2, sub a + b -/- c)
 • Na 2 jaar na einde deelneming

Waardeoverdracht

 • Volgens ongewijzigd art. 71 PW, op verzoek bij nieuwe werkgever.

Waardeoverdracht

 • Volgens nieuw art. 70a Pw, zonder bezwaarmogelijkheid met aanvullende regels/amvb als fondsbestuur besluit ook oude kleine pensioen automatisch te gaan overdragen;
 • WO volgens art. 71 PW  op verzoek blijft mogelijk (220b, lid 4-b)

In 2018

Afkoop bij ingang pensioen

 • zonder instemming, want altijd < 2 jaar, 66 oud

Afkoop bij ingang pensioen

 • Met instemming gepensioneerde (66-1-b nw)

Afkoop aanspraak

 • N.v.t.
  (nog geen 2 jaar verstreken; 66 oud geldt nog)

Afkoop aanspraak

 • Niet mogelijk, tenzij ten minste 5x vergeefse poging waardeoverdracht naar nieuwe uitvoerder met instemming (66-2, a+b+c)

Waardeoverdracht

 • Volgens ongewijzigd art. 71 PW, op verzoek (art. 70a bestaat nog niet)

Waardeoverdracht

 • Bevoegdheid PUO o.g.v. 70a PW, geen bezwaar-mogelijkheid
 • WO volgens art 71 PW op verzoek, tenzij uitvoerder o.g.v. 70a PW overdraagt.

Vanaf 2019

n.v.t.

Afkoop bij ingang pensioen

 • Met instemming gepensioneerde (66-1)

n.v.t.

Afkoop aanspraak

 • Niet mogelijk, tenzij ten minste 5x vergeefse poging waardeoverdracht naar nieuwe uitvoerder met instemming (66-2, a+b+c)

n.v.t.

Waardeoverdracht

 • Bevoegdheid PUO o.g.v. 70a PW geen bezwaar-mogelijkheid
 • WO volgens art 71 PW op verzoek, tenzij uitvoerder o.g.v. 70a PW overdraagt.