Spring naar inhoud
Mijn TKP

Voorbereidingen op Wet pensioenverdeling bij scheiding gestart

Datum
Auteur
2257
Leestijd
3 minuten

Omdat de nieuwe Wet pensioenverdeling bij scheiding de verwerking van een scheiding in de pensioenadministratie complexer maakt, bereidt TKP zich hier al op voor. Deze nieuwe wet moet in 2021 de huidige Wet verevening pensioenrechten bij scheiding vervangen.

Standaard conversie in plaats van verevening

Bij een internetconsultatie over het wetsvoorstel gaven ook TKP en de Pensioenfederatie hun mening. Naar aanleiding van de internetconsultatie heeft de wetgever aanpassingen gedaan. Eén van de aanpassingen is dat het toch niet mogelijk wordt om te kiezen voor verevening als alternatief voor de standaard conversie. Het alternatief van verevening was bedoeld voor mensen die een bijzonder partnerpensioen willen behouden. In plaats hiervan staat in het wetsvoorstel nu dat de ex-partner kan kiezen om het partnerpensioen buiten de conversie te houden. Het aandeel van de ex-partner in het te verdelen partnerpensioen blijft dan behouden als bijzonder partnerpensioen.

Beperking instemmingsrecht bij afwijkende afspraken

In de aangepaste versie van het wetsvoorstel heeft de pensioenuitvoerder niet zonder meer instemmingsrecht wanneer de ex-partner meer pensioen krijgt dan de wettelijke standaard. Van instemmingsrecht kan volgens het aangepaste wetsvoorstel alleen nog sprake zijn wanneer de pensioenuitvoerder misbruik aannemelijk acht. Een voorbeeld van misbruik is een ernstig zieke deelnemer die de ex-partner extra pensioen wil laten toekomen. In de praktijk is dergelijk misbruik bijzonder lastig aantoonbaar.

Noodzakelijke automatisering complex

Met conversie als standaard voor pensioenverdeling wordt automatisering noodzakelijk. Op dit moment gebeurt de verwerking van conversie vaak handmatig – per geval worden de benodigde gegevens uit het dossier gehaald. In de huidige situatie kan dat nog omdat ex-partners zelden conversie kiezen als alternatief voor verevening. Automatisering van conversie is op zich geen probleem. Maar de benodigde gegevens zijn niet altijd even makkelijk te ontsluiten. De mogelijkheid van afwijkende keuzes van ex-partners maken het nog ingewikkelder.

Andere complicaties

Het wetsvoorstel brengt nog andere complicaties. Zo moet een pensioenuitvoerder bij een uitgaande waardeoverdracht aan de overnemende uitvoerder informatie verstrekken over de deelnemer en zijn pensioenaanspraken. De overnemende uitvoerder moet deze informatie verwerken en eventueel zelf ook weer doorgeven aan een derde uitvoerder. Een andere complicatie is dat er kleine bijzondere partnerpensioenen dreigen te ontstaan. Dat komt doordat er geen verdeling plaatsvindt wanneer het te verdelen ouderdomspensioen onder de afkoopgrens ligt. Maar er is dan wel een recht op een bijzonder partnerpensioen.

Meer duidelijkheid via lagere regelgeving

Het wetsvoorstel is eigenlijk alleen goed te beoordelen in samenhang met de lagere regelgeving. Die brengt duidelijkheid over de rekenregels voor de conversie, over de regels voor communicatie en over de informatie die bij een waardeoverdracht aan de nieuwe uitvoerder moet worden verstrekt. Minister Koolmees heeft op 18 november een concept van de lagere regelgeving naar de Tweede Kamer gestuurd. TKP zal erop reageren, in eigen naam of via de werkgroep van de Pensioenfederatie die zich met dit wetsvoorstel bezighoudt.

Implementatietermijn krap

Uitgangspunt is nog steeds dat de nieuwe wetgeving op 1 januari 2021 in werking treedt. Maar de behandeling in de Tweede en Eerste Kamer is naar verwachting pas in het voorjaar van 2020 afgerond. Dat zou een implementatieperiode van minder dan een jaar betekenen. Waarschijnlijk is dat te kort, gezien de complexiteit van de administratieve aanpassingen en de noodzakelijke automatisering.

Projectgroep TKP

In een projectgroep brengen we de gevolgen van de nieuwe wetgeving in kaart en zetten we de aanpassingen in de administratie en werkprocessen in gang.