Spring naar inhoud
Mijn TKP

Toezichthouders zien ruimte voor verbetering in informatie over verhogingen en verlagingen

Datum

Eind december hebben pensioenfondsen een brief ontvangen van de AFM/DNB. In deze brief zijn de belangrijkste resultaten van het onderzoek naar de financiële opzet en informatie weergegeven.  Het onderzoek is gedaan onder 137 pensioenfondsen. Hierbij is gekeken naar twee zaken: duidelijkheid van de informatie en correctheid van de verwachting. Met name de informatie over de verwachting over verhogingen en verlagingen kan beter.

Wettelijke basis

Er is geen direct wettelijke verplichting die voorschrijft te communiceren over de kans (in de komende 5 jaar) op indexatie en de kans op korting. DNB en de AFM verwijzen  naar artikel 48 van de Pensioenwet (Pw). Volgens de toezichthouders is het van belang dat een fonds de  deelnemers en gepensioneerden correct informeert over wat zij de komende jaren mogen verwachten aan indexatie en korting van pensioenen. Daarnaast schrijft de wet voor dat de informatie van een pensioenfonds over indexatie en korten duidelijk en evenwichtig moet zijn. Vervolgens geven de toezichthouders aan dat correcte informatie in lijn is met de verwachtingen op basis van de financiële opzet van het fonds. Dus geen directe wettelijke verplichting, maar indirect via artikel 48 Pw en de uitleg van het begrip ‘correct’ dus wel.

Helpt het deelnemers?

Vanuit de deelnemer is het de vraag of het wenselijk is om een verwachting over korting uit te spreken over een periode langer dan een jaar. Het kan ervoor zorgen dat mensen zich onnodig zorgen maken (zonder duidelijk handelingsperspectief) en zet wellicht onnodig de reputatie van fondsen verder onder druk. Het omgekeerde kan ook, namelijk dat er een verwachting wordt uitgesproken dat pensioenen niet hoeven worden verlaagd, maar dat een verlaging enige tijd later (onverhoopt) toch aan de orde is.

Aanpak TKP

Om een beter idee te krijgen van de interpretatie van artikel 48 en in welke uitingen de verwachting over verhogingen en verlagingen wel of niet opgenomen moet worden, is TKP in gesprek met de AFM.  We hopen hierover snel meer duidelijkheid te krijgen. En komen dan bij u terug.

Resultaten onderzoek

  • Helft fondsen informeert correct en duidelijk  over kans/omvang indexatie;
  • Meeste fondsen hebben nog ruimte om beter te informeren over verhogingen en verlagingen;
  • 20% nog geen boodschap over verwachting;
  • 60% informeert niet over de verwachting voor verlaging in komende 5 jaar.