Spring naar inhoud
Mijn TKP

STAR en de Pensioenfederatie signaleren probleem met indexatiedepots

Datum

Op 27 oktober 2015 heeft staatssecretaris Klijnsma gereageerd op een brief van de Stichting van de Arbeid (STAR) en de Pensioenfederatie over het gebruik van indexatiedepots onder het nieuwe financieel toetsingskader. Een indexatiedepot is een aparte reserve om de pensioenen van bepaalde groepen deelnemers onder specifieke omstandigheden te indexeren.

Onder het nieuwe financieel toetsingskader is voorwaardelijke indexatie alleen mogelijk als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan 110%. Bovendien kan het beschikbare vermogen slechts gedeeltelijk worden gebruikt voor indexatie, waarmee wordt beoogd een indexatie alleen mogelijk te maken als deze indexatie naar verwachting ook in de toekomst gegeven kan worden (ook wel: ‘toekomstbestendig indexeren’). Het onverkort toepassen van de nieuwe indexatieregels zou het hanteren van zogenoemde indexatiedepots praktisch onmogelijk maken. Een indexatiedepot is een aparte reserve om de pensioenen van bepaalde groepen deelnemers onder specifieke omstandigheden te indexeren. Bestaande afspraken daaromtrent hebben vaak een arbeidsvoorwaardelijk karakter.

Nadat de Stichting van de Arbeid en de Pensioenfederatie dit probleem signaleerden, heeft staatssecretaris Klijnsma op 27 oktober 2015 aangegeven dat het uitgangspunt is (en blijft) dat voorwaardelijke indexatie alleen onder de regels van het toekomstbestendig indexeren mogelijk is, ook als die indexatie plaatsvindt uit een indexatiedepot. Alleen in bijzonder omstandigheden wordt onder voorwaarden een tijdelijke uitzondering op deze regel toegestaan. Het gaat dan om een fusie van pensioenfondsen met een verschillende beleidsdekkingsgraad, een collectieve wijziging van onvoorwaardelijke indexatie in voorwaardelijke indexatie en een collectieve overstap naar een CDC-regeling of een premieregeling waarbij de premie direct wordt omgezet in een aanspraak. De uitzondering geldt voor maximaal 10 jaar vanaf het moment dat één van de genoemde situaties zich voordoet.

De staatssecretaris is voornemens de genoemde situaties en nadere voorwaarden vast te leggen in het Besluit financieel toetsingskader. Voor bestaande depots geldt overgangsrecht: Op indexatiedepots die vóór 1 januari 2015 waren ingesteld, hoeven de regels voor toekomstbestendig indexeren niet te worden toegepast gedurende 10 jaar vanaf 1 januari 2015.​