Spring naar inhoud
Mijn TKP

Stand van zaken wetsvoorstel pensioencommunicatie

Datum

De schriftelijke behandeling van het wetsvoorstel pensioencommunicatie heeft in december 2014 plaatsgevonden. De plenaire behandeling in de Tweede Kamer staat gepland voor week 9 (23 – 27 februari 2015).  

De wet heeft als doel om de communicatie met de deelnemer te verbeteren. Op 19 december 2014 zijn diverse stukken aangeboden aan de Tweede Kamer.  De schriftelijke behandeling heeft geleid tot reacties van vrijwel alle politieke partijen. De regering concludeert dat het doel van het wetsvoorstel  ruim wordt gedeeld. Belangrijke onderwerpen die naar voren komen zijn:

Ingangsdatum wetsvoorstel

De beoogde ingangsdatum is 1 juli 2015. Daarbij is gefaseerde invoering wel mogelijk.

Evenwichtigheid breder dan alleen informatie over keuzemogelijkheden

Evenwichtigheid van informatie beperkt zich niet tot de keuzemogelijkheden binnen de pensioenregeling. Maar heeft ook betrekking op risico’s en beperkende kenmerken of voorwaarden. Dat betekent dat alle voor- en nadelen van de pensioenregeling benoemd moeten worden. De AFM pleit hier ook voor in haar nieuwsbrief van december.

Berichtenbox om bereik via digitale communicatie te vergroten

De regering wil graag dat pensioenfondsen en verzekeraars die gebruik willen maken  van een berichtenbox, daarvoor dezelfde berichtenbox van Mijnoverheid.nl gaan hanteren. Op dit moment gebruiken ruim 1,4 miljoen burgers deze berichtenbox. De ambitie is om het aantal gebruikers te laten groeien en het bereik via digitale communicatie vergroten. De verwachting is dat de berichtenbox in 2018 10 miljoen gebruikers heeft. Het grote voordeel van de berichtenbox is dat deelnemers zelf verantwoordelijk zijn voor koppeling aan het juiste e-mailadres. Pensioenuitvoerders hoeven op deze manier geen e-mailadressen te achterhalen en het adressenbestand actueel te houden.

Pensioen 1-2-3 vraagt om aanpassing startbrief en website pensioenfondsen

Pensioen 1-2-3  is een nieuwe manier om deelnemers gelaagd informatie over zijn pensioen aan te bieden. Pensioen 1-2-3 zal naar verwachting per 1 januari 2016 de startbrief gaan vervangen. De deelnemer bepaalt zelf hoe gedetailleerd hij de informatie tot zich neemt: op hoofdlijnen (laag 1), met toelichting op de hoofdlijnen (laag 2) of gedetailleerd (laag 3). De gelaagde opzet van Pensioen 1-2-3 komt het best tot zijn recht in digitale vorm. Wanneer het wetsvoorstel wordt aangenomen zullen pensioenuitvoerders als gevolg van Pensioen 1-2-3 hun startbrief en de website moeten aanpassen.

Een belangrijke wijziging na de schriftelijke behandeling is dat Pensioen 1-2-3 ook informatie moet bieden over uitvoering van de pensioenregeling. Het gaat dan onder andere om basisinformatie over de financiële situatie: de hoogte van de beleidsdekkingsgraad en de gevolgen voor toeslagverlening.