Spring naar inhoud
Mijn TKP

Samen werken aan #GastVrij Pensioen

Datum
Auteur
867
Leestijd
2 minuten

Met onze klanten zijn we regelmatig in gesprek over hun ambitie en strategie. Dat fondsen klantgerichter en wendbaarder willen zijn, horen we vaak terug. En dat is ook waar we zelf hard aan werken. Het programma #GastVrij Pensioen van Pensioenfonds Recreatie vertalen we door naar onze eigen organisatie. En dat heeft een positieve impact op onze mensen én onze dienstverlening.

Ondernemers in de recreatiesector zijn gastvrij, ze willen het beste voor hun gasten. Pensioenfonds Recreatie sluit zich – op het gebied van pensioen – aan bij deze ambitie. Alles wat het fonds doet, doet het vanuit de ambitie om zo goed mogelijk voor zijn gasten (werkgevers en werknemers) te zorgen. Daarom is het in 2018 gestart met het programma #GastVrij Pensioen. Doel van dit programma is om beheerst te groeien en een toekomstbestendig fonds te zijn en te blijven.

Klantgerichter

Met #GastVrij Pensioen zet Pensioenfonds Recreatie vol in op klantgerichtheid. Zo wil het fonds de pensioenregeling – in overleg met sociale partners – verbeteren. En daarmee beter aansluiten op de wensen van deelnemers en werkgevers. Ook wil het fonds de relatie met werkgevers verbeteren. Ze zet een relatiemanager in en voert regelmatig dialoog met de sector. Op het gebied van communicatie en pensioenuitvoering wil het fonds zich duidelijk positioneren en servicegerichter werken.

Ambities sluiten aan

De ambitie van Pensioenfonds Recreatie sluit goed aan bij die van TKP. Wij willen ook klantgerichter werken en wendbaarder zijn. Gaan voor minder complexe regelingen en houden het graag eenvoudig – voor zowel deelnemers en werkgevers als klanten en medewerkers. Niet voor niets zeggen we pensioen made easy. En werken we vanuit de kernwaarden ‘klant, lef en samen’.

Innige samenwerking

Daarom hebben we de handen ineengeslagen met Pensioenfonds Recreatie. Relatiemanagement vullen we inmiddels in vanuit TKP en we ondersteunen regelmatig bij het organiseren van dialoogsessies met werkgevers in de sector. Met collega’s van back- en frontoffice zijn we in gesprek gegaan over wat #GastVrij Pensioen betekent voor hun werk.

Gezamenlijk hebben we verschillende verbeterpunten vastgesteld op het gebied van klantbediening. Zo pakken we vaker de telefoon om te achterhalen wat er aan de hand is bij betalingsachterstanden of klachten. Daarnaast hebben we het incassoproces aangepast. Goede betalers krijgen bij een te laat betaalde factuur niet direct een strenge aanmaning. Zo brengen we onze kernwaarden samen met Pensioenfonds Recreatie in de praktijk.