Spring naar inhoud
Mijn TKP

Pensioenvergelijker

Datum

De Wet pensioencommunicatie stelt dat de Pensioenvergelijker vanaf 1 juli 2016 beschikbaar moet zijn voor deelnemers aan een pensioenregeling. De wet schrijft daarbij voor dat nieuwe deelnemers de Pensioenvergelijker binnen drie maanden moeten ontvangen.

Hoe werkt de Pensioenvergelijker?

De deelnemer vult de Pensioenvergelijker in op basis van informatie uit laag 1 van Pensioen 1-2-3. De deelnemer heeft zowel de Pensioen 1-2-3 van zijn oude regeling als die van zijn nieuwe regeling nodig, plus de Pensioenvergelijker. Hij doorloopt vijf stappen om de basiskenmerken van twee regelingen op een rij te zetten. De volgorde van de stappen en de iconen op de Pensioenvergelijker komen overeen met die van Pensioen 1-2-3. Dit helpt de deelnemer bij het vinden van de informatie die hij voor het invullen nodig heeft. Na alle stappen te hebben ingevuld, heeft hij een overzichtelijke weergave van de verschillen tussen de twee pensioenregelingen en keuzes die hij zelf daarbinnen heeft. Op basis van de verschillen kan hij bepalen hoe belangrijk deze voor hem zijn en of hij in actie moet komen.

Schriftelijk en digitale verzending mogelijk

Bij schriftelijke verzending van laag 1 aan nieuwe deelnemers moet de Pensioenvergelijker op papier worden meegestuurd. Bij digitale verzending  van laag 1 kunnen deelnemers  in laag 1 op het desbetreffende icoon klikken en zo de Pensioenvergelijker downloaden vanaf de website van het pensioenfonds.

Ingevulde Pensioenvergelijker biedt deelnemers meer houvast

In het deelnemersonderzoek van de Pensioenfederatie is een niet-ingevuld model en een half vooringevuld model onderzocht. Het niet-vooringevulde model bleek een obstakel te zijn. Deelnemers vonden het lastig om ermee te beginnen en ook om de vergelijker in te vullen. Deelnemers twijfelden ook of ze de juiste gegevens hadden ingevuld. Wel leidde het zelf invullen tot meer begrip van de regeling.

De half vooringevulde Pensioenvergelijker bood de respondenten meer houvast bij het invullen van het resterende deel.  Advies van de bedenkers is daarom de Pensioenvergelijker met de eigen helft vooringevuld aan te bieden. Het is echter niet verplicht om de Pensioenvergelijker vooraf deels in te vullen.

Per 1 juli moet Pensioenvergelijker beschikbaar zijn

De Pensioenvergelijker moet digitaal beschikbaar zijn per 1 juli 2016 via laag 1 van Pensioen 1-2-3. De papieren verzending moet ingeregeld zijn uiterlijk op 1 oktober 2016. In de tussentijd moet naar nieuwe deelnemers in de brief bij laag 1 vermeld worden dat de Pensioenvergelijker digitaal beschikbaar is via de website van fondsen.

Aanpak TKP

TKP hanteert een gefaseerde aanpak voor de Pensioenvergelijker.  In fase 1 ontwikkelt TKP voor 1 juli de digitale versie voor op de website.  TKP gaat bij de ontwikkeling van de Pensioenvergelijker uit van het vooringevulde model. Daarbij wordt de 'eigen helft' ingevuld. Dat doen we omdat dit beter aansluit op de behoeften van de deelnemer. Deze variant bieden we aan in de in de huisstijl van het fonds. In fase 2 ontwikkelt TKP voor 1 oktober 2016 de papieren versie. Deze wordt vanaf 1 oktober automatisch en gelijktijdig met laag 1 van Pensioen 1-2-3 verzonden.