Spring naar inhoud
Mijn TKP

Pensioenrichtleeftijd en AOW-leeftijd

Datum

De fiscale pensioenrichtleeftijd gaat in 2018 van 67 naar 68 jaar. De maximale pensioenopbouw blijft ongewijzigd.

Dat betekent dat vanaf 2018 in een middelloonregeling de fiscaal maximale jaarlijkse opbouw gelijk is aan 1,875% bij een pensioendatum gelijk aan 68 jaar. In veel gevallen betekent dit dat sociale partners de pensioenregeling moeten aanpassen. Voor zover een pensioenregeling momenteel een reglementaire pensioendatum kent van 67 jaar met een opbouwpercentage van 1,875%, zal vanaf 2018 ofwel de reglementaire pensioendatum moeten worden verhoogd naar 68 jaar, of een lager opbouwpercentage moeten gelden. Bij een reglementaire pensioendatum van 65, 66 en 67 jaar, zullen respectievelijk maximale opbouwpercentages van 1,500%, 1,613% en 1,737% gaan gelden (middelloon)*.

* Voorlopige percentages gebaseerd op de aangekondigde wijziging van artikel 15 lid 5 van het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001. Definitieve percentages zijn nog niet gepubliceerd.

In juni 2015 is de wet in werking getreden waarmee de AOW-leeftijd sneller wordt verhoogd en in 2018 en 2021 uitkomt op respectievelijk de 66ste  en 67ste  verjaardag. Die wet bepaalt eveneens dat de AOW-leeftijd vanaf 2022 is gekoppeld aan de gemiddelde resterende levensverwachting vanaf 65 jaar. Stijgt de gemiddelde levensverwachting vanaf 65-jarige leeftijd met drie maanden of meer, dan stijgt de AOW-leeftijd daardoor (automatisch) met drie maanden. Uit de meest recente berekening van Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat de gemiddelde levensverwachting vanaf 65-jarige leeftijd met ruim vier maanden is gestegen. De AOW-leeftijd wordt daarom met drie maanden verhoogd. Een verhoging van de AOW-leeftijd moet uiterlijk vijf jaar van tevoren bekend worden gemaakt, waarmee de AOW-leeftijd in 2022 uitkomt op de 67ste verjaardag plus drie maanden.

De aanpassing van de fiscale pensioenrichtleeftijd per 2018 volgt uit een Algemene Maatregel van Bestuur van december 2016. De AOW-leeftijd wordt automatisch aangepast.