Spring naar inhoud
Mijn TKP

Pensioenfondsen toegang tot Toetsingscommissie Gezondheidsgegevens

Datum
Auteur
1780
Leestijd
2 minuten

De Toetsingscommissie Gezondheidsgegevens kan op verzoek van een verzekeraar onderzoeken of een overlijden voorzienbaar was op het moment dat een verzekerde een bepaalde verzekering heeft afgesloten. En of de verzekerde onjuiste of onvolledige gegevens over zijn of haar gezondheid aan de verzekeraar heeft verstrekt. Pensioenfondsen die lid zijn van de Pensioenfederatie, hebben nu ook toegang tot de commissie.

Voor pensioenfondsen is het – net als voor verzekeraars – van belang te voorkomen dat een bepaalde dekking wordt gegeven als de verzekerde of deelnemer verwacht te overlijden aan een op dat moment bekende ziekte of aandoening. Dat is nodig om een goede risico-inschatting te kunnen maken en om fraude te voorkomen.

Het Verbond van Verzekeraars en de Toetsingscommissie Gezondheidsgegevens hebben besloten de werkzaamheden van deze Toetsingscommissie open te stellen voor pensioenfondsen die lid zijn van de Pensioenfederatie. Daarmee kunnen ook pensioenfondsen laten beoordelen of het overlijden voorzienbaar was op het moment waarop een deelnemer een keuze voor een bepaalde dekking heeft gemaakt.

Vrije keuzemomenten

Pensioenfondsen hanteren meestal vaste of wettelijke keuzemomenten, waardoor voorkomen wordt dat pas bij of na het ziek worden door een deelnemer wordt gekozen voor een dekking. Soms hanteren pensioenfondsen ook vrije keuzemomenten. Bijvoorbeeld bij individuele, vrijwillige onderdelen van de pensioenregeling. Dan kan het fonds de commissie verzoeken een onderzoek in te stellen.

Antimisbruikbepalingen

Pensioenfondsen hanteren ook regelmatig andere antimisbruikbepalingen. Zo kan het recht op partnerpensioen bijvoorbeeld afhankelijk zijn van de duur van het huwelijk op het moment van overlijden. In veruit de meeste gevallen gaat het dan niet om een vrij keuzemoment met betrekking tot de dekking en kan de commissie voor pensioenfondsen geen rol spelen. De geboden faciliteit is voor pensioenfondsen in relatie tot de omvang van de totale overlijdensdekkingen bij pensioenfondsen daarmee beperkt.