Spring naar inhoud
Mijn TKP

Pensioenakkoord flinke kluif voor iedereen

Datum
Auteur
869
Leestijd
2 minuten

De uitwerking van het Pensioenakkoord is in volle gang. Ook TKP is er druk mee bezig. Op korte termijn zijn er al aanpassingen in wetgeving, zoals de temporisering van de stijging van de AOW-leeftijd. Maar TKP verdiept zich ook al in veel andere kleine en grote vraagstukken die het Pensioenakkoord met zich mee brengt.

Kennis delen met klanten

Om goed zicht te houden op de diversiteit aan vraagstukken van het Pensioenakkoord heeft TKP een projectorganisatie opgezet. Een kernteam met een projectleider heeft inmiddels alle relevante vraagstukken in kaart gebracht. De projectorganisatie analyseert mogelijke uitwerkingen, zowel van de concrete als van de minder concrete, onderwerpen. Zij kijken naar de gevolgen van verschillende uitwerkingen voor de uitvoering en communicatie. De komende tijd zal TKP de analyses benutten in onderzoeksgroepen en internetconsultaties. Ook zal TKP de opgedane kennis delen met klanten. Op welke manier dat het beste kan, wordt nu onderzocht.

Heeft u nog vragen? Of kunnen we u ergens bij helpen? Neem dan contact met ons op. We helpen u graag.
Grote en kleine vraagstukken

De focus van de Pensioenfederatie en TKP ligt op het tweedepijlerpensioen binnen het Pensioenakkoord. Daarbij spelen deze vraagstukken:

  • afschaffing doorsneesystematiek en mogelijke compensatiemaatregelen
  • uitwerking van het ‘Nieuwe Contract’
  • uitwerking Wet verbeterde premieregeling en houdbaarheid verplichtstelling
  • transitie naar nieuwe contracten, inclusief invaren

Er is ook nog een vrij brede categorie ‘overige vraagstukken’. Tot die categorie behoren diverse veranderingen die mogelijk al ingevoerd zijn vóór de totstandkoming van de nieuwe pensioencontracten. Een voorbeeld hiervan is het vraagstuk hoe deelnemers meer inzicht kunnen krijgen in de relaties tussen premie, opbouw, rendement en kosten. Ook wordt onderzoek gedaan naar aanpassing van het nabestaandenpensioen door meer aan te sluiten bij de behoefte van de nabestaanden. Een derde vraagstuk betreft de stimulering van pensioenopbouw voor de grote groep werkenden die geen pensioen opbouwt: zzp’ers en de zogeheten witte werknemers.

Rol Pensioenfederatie en TKP

Bij de uitwerking van het pensioenakkoord zijn veel partijen betrokken. De eindverantwoordelijkheid ligt bij een stuurgroep, waarin de Pensioenfederatie vertegenwoordigd is in de persoon van Theo Langejan. Vier onderzoeksgroepen binnen de Pensioenfederatie – financieel, juridisch-fiscaal, uitvoering en communicatie – voorzien Theo Langejan van input. TKP is vertegenwoordigd in twee onderzoeksgroepen: Uitvoering en Communicatie.