Spring naar inhoud
Mijn TKP

Onze levensverwachting neemt af. Goed nieuws?

Datum

Iedereen wil graag oud worden. Uit de meest recente CBS-prognoses blijkt echter dat de levensverwachting van een 65-jarige is afgenomen in zowel 2023 als 2029 ten opzichte van beide voorgaande jaren. Dat is belangrijk, want het betekent dat zowel de AOW-leeftijd (67 jaar en 3 maanden in 2022) als de fiscale pensioenleeftijd (68 jaar in 2018) op dit moment niet verder omhoog hoeven. Kortom: de AOW gaat in 2023 nog steeds in op 67 jaar en 3 maanden in plaats van 67 en 6 maanden. Ook hoeven de pensioenregelingen niet aangepast te worden naar de fiscale pensioenleeftijd van 69 jaar in 2019. Eindelijk weer even rust, maar wel jammer dat we niet ouder worden.

Misschien zinloos, maar wel interessant, is de vraag of bovenstaande in 2016 tot een ander besluit zou hebben geleid. Toen zijn immers de AOW- en fiscale pensioenleeftijd verhoogd  door toepassing van de formules omtrent de levensverwachting. Als we toen de huidige ingeschatte levensverwachting (van een 65-jarige in 2023 en 2029) in de formules zouden hebben ingevoerd, dan was de AOW-leeftijd op 67 jaar blijven staan, en de fiscale pensioenleeftijd op 67 jaar. Weliswaar kantje boord, maar toch. Helaas is dit een zinloze discussie, de formules zijn nu eenmaal door de wetgever vastgelegd. En we moeten toch ergens van uitgaan om de AOW- en pensioenleeftijd te verhogen. De trend in de levensverwachting blijft vooralsnog stijgen, maar iets langzamer dan gedacht.