Spring naar inhoud
Mijn TKP

IORP 2: regels rond informatieverstrekking

Datum
Auteur
863

Uit de IORP II-richtlijn en het wetsvoorstel dat daarover nu bij de Tweede Kamer in behandeling is, vloeien een aantal informatieverplichtingen voort. We informeren u graag over de wijzigingen die op het gebied van pensioencommunicatie en informatieverstrekking.

Eerder hebben we u geïnformeerd over het wetsvoorstel ‘tot wijziging van de Pensioenwet in verband met de implementatie van Richtlijn 2016/2341/EU betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV’s)’, kortweg het ‘wetsvoorstel IORP 2’. De richtlijn (en dus ook het wetsvoorstel) gaat over vier onderwerpen:

  1. De procedure rondom een internationale (grensoverschrijdende) collectieve waardeoverdracht.
  2. Algemene regels met betrekking tot governance, de zogenoemde sleutelfuncties
  3. Regels rond informatieverstrekking
  4. Regels rondom het toezicht op pensioeninstellingen

Het wetsvoorstel is nu in behandeling bij de Tweede Kamer. Op 15 juni verscheen de Nota naar aanleiding van het Verslag, waarin de minister de vragen van de Kamerleden over het wetsvoorstel beantwoordt. Verder is er een concept-besluit ter consultatie gepubliceerd met daarin lagere regelgeving over de uitwerking van een aantal zaken.

Hieronder downloadt u het memo waarin wij de verschillende wijzigingen bedoeld onder punt 3 – de regels van informatieverstrekking, – voor u op een rijtje hebben gezet.