Spring naar inhoud
Mijn TKP

Het gevolg van het amendement op de afkoop voor de AOW-datum

Datum

Bij de behandeling van de ‘Verzamelwet SZW 2014’ is een amendement aangenomen met betrekking tot de afkoop van kleine pensioenen. Kleine pensioenen (2015: lager dan € 462,88 per jaar) kunnen onder voorwaarden door een pensioenfonds worden afgekocht. Er vindt in dat geval een eenmalige uitbetaling plaats van de afkoopsom in plaats van een periodieke pensioenuitkering. Daarbij kan een probleem ontstaan als de ingangsdatum van het ouderdomspensioen ligt vóór de AOW-gerechtigde leeftijd (die vanaf 2013 na 65 jaar ligt). Er kan dan samenloop ontstaan met inkomensafhankelijke regelingen en toeslagen.

Het amendement regelt dat in de situatie dat een pensioenfonds vóór de AOW-datum gebruik wenst te maken van het recht op afkoop, de betrokkene het recht heeft de ingangsdatum van het pensioen uit te stellen tot de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin er recht is ontstaan op een AOW-uitkering. De fiscale eis dat bij uitstel van pensioen moet worden doorgewerkt, geldt in deze situatie niet. De afkoop kan bij uitstel van het pensioen ook pas na de AOW-datum plaatsvinden, waardoor er van samenloop met inkomensafhankelijke regelingen en toeslagen niet langer sprake is.

De Verzamelwet SZW inclusief het amendement is op 1 januari 2015 in werking getreden. Overigens heeft staatssecretaris Klijnsma op 13 februari 2015 aangekondigd voornemens te zijn het ‘Inkomensbesluit sociale zekerheidswetten’ zodanig aan te passen dat de AOW-partnertoeslag en een Anw-uitkering (en nog een aantal uitkeringen) niet langer worden gekort met de afkoopsom als deze vóór de AOW-datum wordt uitgekeerd. De SVB heeft in maart 2015 aangegeven dat, vooruitlopend op de aanpassing van het Inkomensbesluit, de afkoopsom per 1 december 2014 niet langer gekort wordt op de uitkeringen en toeslagen. Uitstel van de ingangsdatum is dus niet langer nodig als oplossing voor het probleem van samenloop en korting.