Spring naar inhoud
Mijn TKP

Column: Euro’s van nu

Datum
Auteur
865

In een eerdere column schreef ik al eens over mijn allereerste UPO – dat woord bestond toen trouwens nog niet - die ik in 1987 ontving, een half A4-tje. Er stond op wat ik tot dat moment aan pensioen had opgebouwd en op de regel daaronder wat ik zou krijgen als ik tot mijn pensioendatum door zou werken. Met op de achterkant een vette disclaimer. Ik snapte wat er stond.

Bij de berekening van het te bereiken pensioen werd toegelicht dat daarbij was uitgegaan van de gegevens van dat moment, zoals salaris, arbeidstijd, etc. Dus alsof alles altijd bleef zoals het was. Vond ik niet onlogisch, want waar moet je anders vanuit gaan. Je moet toch wat als de toekomst in de sterren besloten ligt, nietwaar. En omdat alles nu eenmaal niet altijd blijft zoals het was, begreep ik  ook dat het bedrag dat er stond niet het werkelijke bedrag zou zijn als ik met pensioen zou gaan.

Het te bereiken pensioen hoeft volgens de wet nu niet meer op het UPO te staan, al gebeurt dat in de praktijk vaak nog wel. Door een Europese richtlijn (de ‘IORP-richtlijn’ voor intimi) moet het wel weer getoond worden. Waar we in Nederland dus net afscheid hadden genomen van de wettelijke verplichting komt die via Straatsburg en Brussel nu dus weer terug.

Bovendien moet het pensioenbedrag in drie scenario’s worden getoond; een pessimistisch, een verwacht en een optimistisch scenario. En er moet een waarschuwing op staan dat de projecties kunnen verschillen van de definitieve hoogte van de te ontvangen pensioenuitkeringen. Dat u niet denkt dat één van de drie het ook wordt.

En alsof dat alles nog niet genoeg is, leeft ook het idee om de bedragen weer te geven in wat genoemd wordt ‘euro’s van nu’.

U snapt dan natuurlijk direct wat ik bedoel, maar ik geef voor de zekerheid toch even een voorbeeld. Stel ik heb nu een ouderdomspensioen opgebouwd van € 800,- per maand en op basis van de gegevens van vandaag kan dat € 1.200,-  worden als ik tot mijn pensioendatum blijf werken en er verder niets verandert. Maar die € 1.200,- is op mijn pensioendatum veel minder waard dan op dit moment. De prijzen zullen dan immers gestegen zijn. Daarom moet er in ’euro’s van nu’ gerekend worden en moet er een correctie plaatsvinden, waardoor duidelijk wordt dat die € 1.200,- op mijn pensioendatum minder waard is dan nu, zo is de gedachte. Dus de € 1.200,- is (bijvoorbeeld) € 1.100,- in euro’s van nu. En dat bedrag komt dan op mijn UPO te staan als te bereiken pensioen. Inclusief waarschuwing dat het werkelijke bedrag kan afwijken. Maar dat wist ik in 1987 al.

U bent gewaarschuwd….