Spring naar inhoud
Mijn TKP

De vrijwillige aansluiting: geen vuiltje aan de lucht?

Datum

Op 9 oktober 2017 bood toenmalig staatssecretaris Klijnsma van SZW aan de Tweede Kamer het onderzoek naar vrijwillige aansluitingen bij een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds aan. 

De opdracht tot dit onderzoek kwam voort uit haar brief van 22 december 2016 aan de Tweede Kamer, met daarin de randvoorwaarden die zouden kunnen worden gesteld aan de fusie van verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen. Daarbij is ook gekeken naar de mogelijkheid voor werkgevers om zich vrijwillig aan te sluiten bij het nieuwe fusiefonds en werd het onderzoek in het vooruitzicht gesteld dat nu is gepubliceerd. Naast fusie is het aangaan van vrijwillige aansluitingen immers een van de mogelijkheden voor pensioenfondsen om tot schaalvergroting te komen. De uitkomsten van het onderzoek bevatten geruststellende conclusies: er lijkt weinig reden om de juridische context waarbinnen vrijwillige aansluitingen momenteel zijn toegestaan, ingrijpend te wijzigen. Senior pensioenjuristen Fred van Veen en Erik Witkamp schreven hierover in PensioenMagazine van januari 2018: 'Het onderzoek op zich zal de pensioenwereld niet op zijn kop zetten'.