Spring naar inhoud
Mijn TKP

Column: AOWeetjes

Datum
Auteur
865

De AOW is de basis van ons pensioenstelsel. Dat weet u. Iedereen is daarvoor verzekerd en de uitkering is afgeleid van het wettelijk minimumloon. De uitvoering en financiering van de AOW loopt via de overheid en de belastingen. Ook geen nieuws. 

Het moment waarop recht bestaat op AOW is de afgelopen paar jaren flink gewijzigd. Vanaf 1957 tot 1 april 2012 was dat de eerste dag van de maand waarin iemand 65 werd; vanaf april 2012 werd dat de dag zelf waarop iemand 65 wordt (wat meteen de vraag opriep hoe het dan zit met iemand die op 29 februari is geboren*, maar dat terzijde ...).

Weldoordachte en afgewogen wiskundige formule

In 2013 is in de wet opgenomen dat de AOW-leeftijd verder en geleidelijk omhoog gaat, afhankelijk van het geboortejaar. Zo krijgt iemand in 2018 AOW vanaf 66 jaar en in 2021 vanaf 67 jaar. In diezelfde wet is toen geregeld dat de AOW-leeftijd in de jaren na 2021 zal worden gekoppeld aan de ontwikkeling van de resterende levensverwachting. Over de AOW-leeftijd in 2022 heeft het kabinet nu een besluit genomen. Die wordt 67 jaar en drie maanden. Denk niet dat die drie maanden verhoging een gevolg is van een of ander politiek compromis of handjeklap. Nee, daar ligt een weldoordachte en afgewogen wiskundige formule aan ten grondslag. Die luidt als volgt:  

V = (L - 18,26) - (P - 65) 

waarbij V staat voor de periode waarmee de AOW-gerechtigde leeftijd wordt verhoogd; L staat voor de geraamde gemiddelde resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd;  18,26 is de resterende levensverwachting van een 65-jarige in de periode 2000 tot 2009 (de referentieperiode); P staat voor de AOW-leeftijd in het jaar voorafgaande aan het jaar van verhoging. Als V minder dan 0,25 of negatief is, wordt deze gesteld op 0. Indien V 0,25 of meer is, wordt deze gesteld op drie maanden. 

Glazen bol

Het CBS heeft de raming van de macro gemiddelde resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd voor 2022 bekend gemaakt: 20,63 jaar. V is dus: (20,63 - 18,26) - (67 - 65) = 0,37. Dat is meer dan 0,25 en daarmee komt de AOW-leeftijd voor het jaar 2022 uit op 67 jaar en 3 maanden. 

Het zou zomaar kunnen dat u dit niet wist. Overigens zult u met deze kennis niet direct indruk  maken op verjaardagsfeestjes, lijkt me.

Voorbeeld: stel ik ben 55 jaar en geboren op 2 juni 1961. ‘Met de kennis van nu’ zal ik in aanmerking komen voor AOW in 2028. Op 2 september 2028 om precies te zijn. Maar grote kans dat V tot 2028 nog een paar keer wordt vastgesteld op meer dan 0,25. Wat ook kan, is dat er na de verkiezingen een politiek compromis uit de bus rolt en de formule weer uit de wet wordt geschrapt. Of dat een reële kans is, laat ik aan de lezer. 

Ik heb geen glazen bol, maar de kans dat ik op 2 september 2028 mijn eerste AOW-uitkering ontvang wordt met die beide kansen dus wel heel erg klein.