Spring naar inhoud
Mijn TKP

Behandeling wetsvoorstel Pensioencommunicatie Tweede Kamer

Datum

Op 25 februari heeft de plenaire behandeling van het wetsvoorstel pensioencommunicatie plaatsgevonden. De wet heeft als doel om de communicatie met de deelnemer te verbeteren.
Tijdig, duidelijk, correct en evenwichtig zijn de nieuwe eisen waaraan pensioencommunicatie moet voldoen, zodat deelnemers beter inzicht krijgen in hun opgebouwde rechten. Hiervoor is brede steun in de Kamer. Op 3 maart stemt de Tweede Kamer over het wetsvoorstel en de ingediende moties.

Berichtenbox om bereik via digitale communicatie te vergroten

De regering wil graag dat pensioenfondsen en verzekeraars die gebruik willen maken van een berichtenbox, daarvoor dezelfde berichtenbox van Mijnoverheid.nl gaan hanteren. Op dit moment gebruiken ruim 1,4 miljoen burgers deze berichtenbox. De ambitie is om het aantal gebruikers te laten groeien en het bereik via digitale communicatie vergroten. De verwachting is dat de berichtenbox in 2018, 10 miljoen gebruikers heeft. Het grote voordeel van de berichtenbox is dat deelnemers zelf verantwoordelijk zijn voor koppeling aan het juiste e-mailadres. Pensioenuitvoerders hoeven op deze manier geen e-mailadressen te achterhalen en het adressenbestand actueel te houden.

Het kamerlid Omtzigt pleit in een amendement voor een speciale Pensioen Berichtenbox in plaats van de Berichtenbox MijnOverheid. Volgens hem kent deze berichtenbox geen langjarige bewaarfunctie. 

Ingangsdatum wetsvoorstel

De beoogde ingangsdatum is 1 juli 2015. Daarbij is gefaseerde invoering wel mogelijk. De Pensioenfederatie denkt dat invoering per 1 januari 2016 al krap is en gaat daarom in gesprek met de staatsecretaris. Meer over het standpunt van de Pensioenfederatie vindt u hier.

Pensioen 1-2-3 vraagt om aanpassing startbrief en website pensioenfondsen

Pensioen 1-2-3 is een nieuwe manier om deelnemers gelaagd informatie over zijn pensioen aan te bieden. Pensioen 1-2-3 zal naar verwachting per 1 januari 2016 de startbrief gaan vervangen. De deelnemer bepaalt zelf hoe gedetailleerd hij de informatie tot zich neemt: op hoofdlijnen (laag 1), met toelichting op de hoofdlijnen (laag 2) of gedetailleerd (laag 3). De gelaagde opzet van Pensioen 1-2-3 komt het best tot zijn recht in digitale vorm. Wanneer het wetsvoorstel wordt aangenomen zullen pensioenuitvoerders als gevolg van Pensioen 1-2-3 hun startbrief en de website moeten aanpassen.

Een belangrijke wijziging na de schriftelijke behandeling is dat Pensioen 1-2-3 ook informatie moet bieden over uitvoering van de pensioenregeling. Het gaat dan onder andere om basisinformatie over de financiële situatie: de hoogte van de beleidsdekkingsgraad en de gevolgen voor toeslagverlening.

Pensioenregister

Het pensioenregister heeft een belangrijke plaats in het wetsvoorstel. Het uniform pensioenoverzicht moet volgens de wet straks alleen een overzicht bieden dat terugkijkt op het verleden (opgebouwde pensioenaanspraken).  In aanvulling daarop zal het pensioenregister zich moeten gaan richten op het te bereiken pensioen. Door gebruik te maken van verschillende scenario’s in het pensioenregister moeten deelnemers meer inzicht krijgen in koopkracht en risico’s. Het pensioenregister gaat uiteindelijk een persoonlijk interactief totaaloverzicht bieden voor alle deelnemers. Dit overzicht moet in één oogopslag inzicht geven in het te verwachten pensioeninkomen en financiële gevolgen van bepalende keuzes of van veranderingen in de persoonlijke leefsituatie.

Tijdens de plenaire behandeling in de Tweede Kamer is voorgesteld om ook lijfrentes op te nemen in het pensioenregister. Uiteindelijk zou er moet het pensioenregister dé centrale plek worden met alle pensioeninformatie, betogen Vermeij (PvdA) en Van Weyenberg. Omtzigt (CDA) wil de garantie dat deelnemers altijd informatie over hun pensioenopbouw kunnen terughalen.

Evenwichtigheid breder dan alleen informatie over keuzemogelijkheden

Evenwichtigheid van informatie beperkt zich niet tot de keuzemogelijkheden binnen de pensioenregeling. Maar heeft ook betrekking op risico’s en beperkende kenmerken of voorwaarden. Dat betekent dat alle voor- en nadelen van de pensioenregeling benoemd moeten worden. De AFM pleitte hier ook al voor in haar nieuwsbrief van december.

Checklist Pensioenfederatie

De Pensioenfederatie verwacht dat na behandeling van het wetsvoorstel ook de lagere regelgeving door het ministerie uitgeschreven is. De Pensioenfederatie gaat een checklist maken waarin stil wordt gestaan bij alle verplichte en facultatieve wijzigingen en de verschillende ingangsdata die hierbij gelden.