Spring naar inhoud
Mijn TKP

AFM: ‘Meer helderheid over productontwikkeling’

Datum
Auteur
869
Leestijd
3 minuten

Consumenten krijgen meer keuzemogelijkheden als het om hun pensioen gaat. Dat brengt ook risico’s voor ze met zich mee. Daarom wil de Autoriteit Financiële Markten (AFM) dat pensioenfondsen zich houden aan productontwikkelingseisen, voorlopig alleen voor premieregelingen. Dat stond in een wetgevingsbrief die de AFM in april naar de ministers van Financiën en Sociale Zaken stuurde.

Kiest een consument voor een premieovereenkomst, dan komt het risico bij die consument te liggen, stelt de AFM in haar brief. Dat is anders dan bij een uitkeringsovereenkomst, waar het risico bij het collectief of de werkgever ligt. Daarom wil de AFM dat pensioenfondsen zich, net als verzekeraars en premiepensioeninstellingen, houden aan productontwikkelingseisen voor premieregelingen. Afgelopen april stuurde de AFM haar wetgevingsbrief naar de ministers Hoekstra van Financiën en Koolmees van Sociale zaken en Werkgelegenheid. Koolmees heeft inmiddels gezegd ernaar te kijken.

Verplicht proces voor pensioenfondsen

Om helder te maken waar pensioenfondsen zich aan moeten houden, wil de AFM een zogenaamd Product Approval and Review Process (PARP) opnemen in de Pensioenwet. De PARP slaat niet zozeer op de premieovereenkomst an sich, maar vooral op de aangeboden beleggingsmogelijkheden, aanvullende mogelijkheden op het gebied van bijsparen of aanvullende verzekeringen, en de begeleiding bij het maken van keuzes, bijvoorbeeld via online tooling.

De AFM wil hiermee bereiken dat consumenten meer zicht krijgen op keuzemogelijkheden en risico’s van het product. Niet alleen bij de ontwikkeling overigens, maar ook daarna. Met een periodieke review is de bedoeling dat producten altijd voldoen aan de meest recente inzichten en mogelijkheden. Zo kunnen fondsen met technologie – zeker op het gebied van premieovereenkomsten – beter hun zorgplicht voor deelnemers invullen.

Open norm

Een PARP is een open norm en biedt geen voorgeschreven format en verplichte stappen. Wel schrijft een PARP voor dat een fonds zowel bij aanvang als erna periodiek toetst of een product voldoet aan een aantal criteria. Voor veel financiële instellingen, zoals verzekeraars en premiepensioeninstellingen, gelden de zogenaamde knvb-criteria al: producten moeten kostenefficiënt, nuttig, veilig en begrijpelijk zijn. De AFM wil dat deze knvb-criteria nu voor alle pensioenuitvoerders gaat gelden.

Voldoen aan zorgplicht

Met TKP maken wij deel uit van de werkgroep Zorgplicht van de Pensioenfederatie. In deze werkgroep denken we mee over mogelijkheden om beter vast te laten leggen welke keuzes er waarom zijn. Wij verdiepen ons dus al in de eisen die je aan productontwikkeling kan stellen en manieren om meer helderheid te geven over de keuzemogelijkheden aan deelnemers. Die ervaring delen we graag met u.

Contact

Heeft u vragen over de nieuwe aandacht voor productontwikkeling? En de eisen waar u wellicht aan moet voldoen? Neem dan contact met ons op. We helpen u graag.