Geschiedenis

In 1988 is TKP opgericht als uitvoeringsorganisatie van Stichting Bedrijfspensioenfonds PTT Nederland. Dat betekent dat we in 2013 ons 25 jaar bestaan hebben gevierd. In de afgelopen jaren is er veel gebeurd en heeft TKP een sterke groei doorgemaakt.

1: Oprichting

1988: oprichting pensioenuitvoeringsorganisatie van pensioenfonds PTT Nederland.

2: Splitsing

1998: splitsing van TPG en KPN verklaart de naam TKP: T(PG) K(PN) P(ensioen).

3: AEGON

2003: TKP is onderdeel van AEGON Nederland. 
 

4: Groei in opf-markt

2004: TKP maakt een sterke groei door in de markt van ondernemingspensioenfondsen.

5: Groei in bpf-markt

2009: TKP richt zich vanaf nu ook op bedrijfstakpensioenfondsen.