Administratie

Als pensioenuitvoeringsorganisatie ben je net zo goed als je administratiesysteem. En dat zit bij ons gelukkig goed. TKP beschikt over een moderne pensioenfabriek met een flexibel ICT-systeem: het Pensioen Producten Systeem (PPS).

Flexibiliteit en toekomstbestendigheid: dat zijn de twee woorden waar wij ons administratiesysteem continu aan toetsen. Flexibel, zodat we zowel DB- als DC-regelingen kunnen uitvoeren, voor ondernemingspensioenfondsen, bedrijfstakpensioenfondsen en PPI’s. Ook draaien wij onze hand niet om voor de uitvoering van inhoudelijk zeer uiteenlopende pensioenregelingen, inclusief een groot aantal garantiebepalingen, overgangsregelingen en werkgeversregelingen. En natuurlijk toekomstbestendig, zodat niet alleen de regeling van vandaag juist wordt uitgevoerd, maar ook de toekomstige regeling.

Jaarverslag

Elk pensioenfonds moet in het jaarverslag zijn activiteiten en financiële stromen verantwoorden. Wij nemen desgewenst het hele traject in handen en zorgen ook voor de afstemming met onder andere DNB en uw certificeerders.


 

SLA-rapportage

Met een pensioenfonds maken wij afspraken over de dienstverlening in een SLA. Afspraken waar u ons ook aan mag houden. Daarom rapporteren we elk kwartaal wat we hebben gedaan.
 

Dekkingsgraad

Zeker in deze tijden is de dekkingsgraad van een pensioenfonds een hot item. Een van onze belangrijkste werkzaamheden is dan ook het bepalen van de financiële positie van een pensioenfonds.
Regie

Het kan zijn dat u bij de uitvoering van het pensioenfonds meerdere externe partijen hebt ingeschakeld. Voor het opstellen van een betrouwbare totale financiële verantwoording is dat geen enkel probleem. We nemen graag de regiefunctie op ons om alles in goede banen te leiden.

Wij zijn graag zeker van onze zaak en sluiten risico’s uit. Dat geldt ook voor onze ICT-systemen. Op dit gebied willen we niet afhankelijk zijn van leveranciers en externe partijen, daarom ontwikkelen en onderhouden wij onze eigen systemen zelf.

Hiervoor hebben we een grote afdeling ICT, met verschillende specialistische disciplines. Of het nu gaat om de architectuur, het ontwikkelen, testen, onderhouden of beheren van systemen: alles doen we in huis, in een beveiligde omgeving. Alleen zo kunnen we in onze ogen die beheersing garanderen, waar u en de deelnemers en werkgevers van een pensioenfonds recht op hebben.