Vereist eigen vermogen (VEV)

Het doel van het VEV is om voldoende reserves aan het begin van het jaar te hebben om met een kans van 97,5% aan het einde van een jaar niet lager dan op een dekkingsgraad van 100% uit te komen.

Al in 2011 heeft DNB de systematiek voor berekening van het VEV in een rapport in concept verder uitgewerkt. Hieruit bleek dat de berekening niet voldoende zekerheid gaf om ook een schok op te kunnen vangen. In het rapport heeft DNB de parameters waarmee schokken op zowel de beleggingsportefeuille als de verplichtingenportefeuille berekend moeten worden aangepast. Het vastgestelde VEV is van belang voor de opslag op de premie waarmee dit VEV in stand gehouden moet worden.

De aanpassingen hebben onder andere betrekking op het verhogen van de risico-opslagen en een afwijkende methode voor valutarisico te introduceren. Voor Europese staatsobligaties met een AAA-rating wordt als uitzondering geen risico-opslag gehanteerd. Ook wordt S10 gereserveerd voor een risico-opslag in het kader van actief beheer risico.

De aanpassing leidt tot een hoger VEV. Dit is wel mede afhankelijk van het gekozen risicoprofiel (uitgewerkt in het beleggingsbeleid). Gemiddeld stijgt het VEV met 5%-punten.
Voor een gemiddeld pensioenfonds is de eerste inschatting dat het VEV zal stijgen met circa 5%.