UFR

De bedoeling was om per 1 januari 2015 de voorziening pensioenverplichtingen te baseren op een rekenrente waarbij de UFR zou worden aangepast conform de voorstellen van de commissie UFR. Naar aanleiding van een debat met de Eerste Kamer is bij de introductie per 1 januari 2015 besloten om de UFR-methodiek vooralsnog niet aan te passen. Dit betekent dat de voorziening vastgesteld moet worden op de tot 2015 geldende methodiek. Hierbij geldt wel dat vanaf 1 januari 2015 de driemaandsmiddeling niet meer wordt toegepast.

Dit is vooralsnog een voorlopige opschorting. De bedoeling is om de UFR-methodiek voor pensioenfondsen te stroomlijnen met de UFR-methodiek die in Europees verband naar verwachting in 2015 zal worden vastgesteld voor Europese verzekeraars.