Het huidige pensioenstelsel heeft een toegevoegde waarde als het gaat om verzekeringssolidariteit. Die vorm van solidariteit moet zeker blijven.