Joop de Boer

TKP ondersteunt ondernemings- en bedrijfstakpensioenfondsen bij de uitvoering van de oudedagsvoorziening van hun deelnemers in Nederland.