In de praktijk merk ik dat het bepalen van het brutorisico lastig is, omdat het in de aard van de mens ligt om direct aan beheersmaatregelen te denken