De nieuwe pensioenregeling moet transparant en uitlegbaar zijn, waarbij het essentieel is dat de deelnemers en gewezen deelnemers een juist beeld hebben van de ambitie van de toezegging.