Binnen TKP hebben we te maken met grote gegevensstromen die complex van aard zijn. Gecombineerd met performancevraagstukken hebben we een mooie uitdaging op ICT-gebied!