Prudent Person

De prudent person regel zal verder worden ingevuld in lagere regelgeving, waarbij het uitgangspunt is (en was) dat het pensioenfonds belegt in het belang van de deelnemers. Hierbij worden nadere eisen gesteld aan de invulling en onderbouwing van het (strategisch) beleggingsbeleid, de organisatiestructuur voor de uitvoering van het beleggingsbeleid en mogelijke uitbesteding van het beheer van de beleggingen. In dit kader moet het pensioenfonds deze invullingen communiceren met de deelnemers.

Onduidelijkheid:
Concrete invulling van de eisen waaraan pensioenfondsen moeten beantwoorden, dient nog plaats te vinden aan de hand van nadere lagere regelgeving.