Overgangsbepalingen en planning

Vanwege het late tijdstip waarop de wetgeving uiteindelijk tot stand is gekomen, hebben pensioenfondsen de mogelijkheid gekregen om gebruik te maken van een aantal overgangsbepalingen.
Dit betekent concreet dat voor pensioenfondsen de volgende termijnen gelden:

  • Het vaststellen van de beleidsdekkingsgraad en het VEV conform de aangepaste wetgeving moet zo spoedig mogelijk na 1 januari 2015 plaatsvinden;
  • Vóór 1 maart 2015 moet worden bepaald of het pensioenfonds een dekkingstekort heeft en moet dit worden gemeld aan DNB;
  • Vóór 19 mei 2015 moet de eerste kwartaalrapportage nieuwe stijl bij DNB worden ingediend;
  • Voor het indienen van een herstelplan geldt drie maanden extra, waardoor het herstelplan vóór 1 juli 2015 ingediend moet worden;
  • De ABTN (inclusief financieel crisisplan) moet uiterlijk vóór 1 juli 2015 bij DNB worden vastgesteld;
  • Officiële documenten, zoals pensioenreglementen, uitvoeringsovereenkomsten etc. moeten uiterlijk vóór 1 juli 2015 worden vastgesteld;
  • Voor het indienen van een aanvangshaalbaarheidstoets geldt ook in het eerste jaar een verlenging van drie maanden waardoor het uiterlijk vóór 1 oktober 2015 ingediend moet worden. Ditzelfde geldt voor het bepalen van de risicohouding en de vastlegging hiervan in de ABTN;
  • Bij het indienen van een herstelplan in 2015 mag het pensioenfonds gebruik maken van maximaal 12 jaar herstel naar het VEV i.p.v. 10 jaar en in 2016 maximaal 11 jaar. Ook het uitsmeren van een eventuele korting mag in 2015 plaatsvinden over 12 jaar en in 2016 over maximaal 11 jaar. Vanaf 2017 geldt dan dat het maximaal 10 jaar betreft.