TKP: pensioen made easy

TKP: pensioen made easy

Wij vinden dat pensioen te belangrijk is om ingewikkeld te zijn. Wij geloven dat inzicht vandaag morgen vertrouwen geeft. Daarom maakt TKP pensioen helder. Voor deelnemers die pensioen opbouwen of ontvangen. En voor hun pensioenfondsen en werkgevers.​

Steeds meer deelnemers zien het belang van pensioen. En dat keuzes die ze nu maken, invloed hebben op later. Net als in andere aspecten van hun leven, willen ze ook van hun pensioen weten wat hun persoonlijke situatie is.

Wij willen het pensioen naar de toekomst brengen. Voor ruim 30 pensioenfondsen en hun 3,1 miljoen deelnemers. Zodat zij straks makkelijker dan ooit verantwoorde keuzes kunnen maken voor een financieel gezonde toekomst. Met het beste digitale pensioenplatform.

Ontdek 'Pensioen made easy' binnenkort op tkppensioen.nl.

Nieuwsbrief

Schrijf u hier in voor onze pensioennieuwsbrief

Aanmeldingsbevestiging verzonden

U heeft zich voor de digitale nieuwsbrief aangemeld met het volgende e-mailadres:
Is het e-mailadres juist? We hebben een bevestigingse-mail naar het opgegeven e-mailadres verstuurd.
Om uw aanmelding te bevestigen, kunt u op de link in de e-mail klikken.
Is het e-mailadres niet juist? Meld u dan opnieuw aan met het juiste e-mailadres.

Uit het informatiecentrum

Meer artikelen in het informatiecentrum ›

Evaluatie Wet aanpassing Financieel Toetsingskader

23 mei 2018

Donderdag 8 maart heeft minister Koolmees aangekondigd om, in overleg met pensioenfondsen en toezichthouders, een evaluatie te starten over de per 1 januari 2015 doorgevoerde aanpassing Financieel Toetsingskader (FTK). De richting van de evaluatie is in de begeleidende brief aan de Tweede Kamer opgenomen en is mede gebaseerd op het rapport opgesteld door Willis Towers Watson (WTW) in opdracht van het ministerie van SZW. Recentelijk heeft de Pensioenfederatie een position paper gepubliceerd, waarbij wordt aangegeven wat de inzet is bij de evaluatie vanuit de sector. Waar moet u als pensioenfonds op letten?

Lees verder ›

Column: Boontje komt om z’n Loontje

17 mei 2018

Tot de dood ons scheidt. U weet, zo gaat het niet altijd. Je zou er misschien niet als eerste aan denken, maar de gevolgen van een echtscheiding voor het pensioen zijn groot. Behoorlijk groot. Een historisch overzicht. Lees verder ›

Wetsvoorstel IORP 2 ingediend bij Tweede Kamer

30 apr 2018

Het wetsvoorstel "tot wijziging van de Pensioenwet in verband met de implementatie van Richtlijn 2016/2341/EU betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV’s)”, is op 13 april jl., ingediend bij de Tweede Kamer. Dit... Lees verder ›