TKP wint PBM Communicatieprijs 2015

27 mei 2015

TKP heeft de PBM Communicatieprijs 2015 gewonnen in de categorie 'Beste communicatie van commerciële aanbieders in de pensioenmarkt' met de inzending van het ‘Digitale Pensioenfonds’. Algemeen directeur Ernst de Bie: “We zijn ontzettend blij met deze prijs. Het digitale pensioenfonds stelt pensioenfondsen in staat om beter en effectiever te communiceren met hun deelnemers.”

Pensioen Bestuur & Management (PBM) kende in 2015 voor de negende maal prijzen toe aan pensioenfondsen, pensioenuitvoerders en andere betrokken partijen die bijzondere prestaties hebben geleverd op het gebied van pensioencommunicatie. We hebben de prijs gewonnen met het ‘Digitale pensioenfonds’. Volgens de jury handelen we volledig in lijn met de aanstaande Wet Pensioencommunicatie. Op een goed doordachte manier maar ook veilige wijze wordt selfservice gekoppeld aan de administratie. In het concept is ook goed nagedacht over segmentatie. De jury beschouwt de inzending als sprekend voorbeeld om fondsen te stimuleren stappen in de digitale wereld te zetten. 

Wat is het 'Digitale pensioenfonds'?

Het centrale punt in het ‘Digitale pensioenfonds’ is de nieuwe Mijn-omgeving, waar deelnemers terecht kunnen voor een volledig overzicht van hun pensioensituatie. Belangrijke onderdelen in de Mijn-omgeving zijn:

  • Pensioendashboard: het pensioendashboard is een nieuwe versie van de pensioenplanner. In het pensioendashboard kunnen deelnemers hun totale inkomsten na pensioendatum (pensioen van het eigen fonds, pensioen dat elders is opgebouwd, inkomsten van de partner, derde pijler-producten) afzetten tegen de verwachte uitgaven op pensioendatum. Dit geeft ze écht inzicht of hun inkomsten na het werkende leven wel voldoende zijn.
  • Mijn profiel: hier kunnen deelnemers hun contactgegevens inzien en online wijzigen, zoals correspondentieadres, e-mailadres, telefoonnummer en de manier waarop ze hun informatie willen ontvangen (digitaal of op papier).
  • Mijn post: in deze digitale postbus ontvangt de deelnemer correspondentie van het pensioenfonds, zoals het UPO, de startbrief en brieven. Via de e-mail of de berichtenbox van Mijn overheid ontvangt de deelnemer een notificatie als er een nieuw bericht is binnengekomen.
  • Mijn aanvragen: als een deelnemer pensioen of bijvoorbeeld waardeoverdracht heeft aangevraagd, wil hij op de hoogte worden gehouden van de voortgang. Dit kan hij bekijken in Mijn aanvragen. De deelnemer ziet welke stappen er te volgen zijn, waar in het traject we zijn en of er actie van hem wordt verwacht. Daarnaast kan de deelnemer hier ook online waardeoverdracht en pensioen aanvragen. 

Meer weten over het ‘Digitale pensioenfonds’? Neem dan contact op met Rinke Dongstra, directeur Klantbeheer, via 06 – 23 04 91 16.