Terugblik op de TKP-studiemiddag op 11 oktober in Nunspeet

1 nov 2013

Precies in de periode dat staatssecretaris Klijnsma de hele discussie over het pensioenstelsel een nieuwe wending gaf, organiseerden we een studiemiddag over recente ontwikkelingen in de pensioenwereld. Stof genoeg om over te praten. 

Behoefte aan duidelijkheid

De pensioensector gaat weer terug naar één contract: zoveel is helder. Wat de gevolgen daarvan zijn, is echter nog niet helder, zo laat consultant Gerard Roelofs overtuigend zien. De behoefte aan duidelijkheid is groot onder de aanwezigen op de TKP-studiemiddag. Over vrijwel elk thema. Want of het nou gaat over het communiceren met pensioendeelnemers, onzekerheden rond het nieuwe contract, de samenstelling van een pensioenfondsbestuur of het terugbrengen van het aantal fondsen: de sprekers krijgen te maken met een spervuur aan vragen.

 

 

 

Dat is ook niet zo vreemd wanneer de basis van het stelsel ter discussie lijkt te staan. Zo schetst spreker Thérèse Schets (FNV Bondgenoten) dat de grote hoeveelheid pensioenfondsen inefficiëntie, en daardoor wantrouwen en onduidelijkheid, in de hand werkt. Zelf vindt zij het de beste optie om terug te gaan naar een paar grote fondsen. Misschien zelfs één per sector, maar dat is haar persoonlijke mening. Het standpunt van FNV Bondgenoten is dat elk fonds met minder dan een miljard beheerd vermogen zou moeten consolideren met een groter fonds. Dit vanuit de gedachte dat een groter vermogen zorgt voor een grotere stem bij vermogensbeheerders. En voor lagere kosten. Maar, vraagt de zaal, leren we niet juist van andere sectoren – onderwijs, zorg – dat consolidatie niet noodzakelijkerwijs leidt tot kostenbeheersing?

Legitimiteit

Naast kostenbeheersing is er een ander terugkerend punt: vertrouwen. En vooral het gebrek eraan. Het vertrouwen in pensioenfondsbestuurders is op dit moment lager dan het vertrouwen in bankbestuurders, licht Schets toe. De jonge generatie werkenden stelt de legitimiteit van de pensioensector ter discussie. Spreker Cees Blokland (oud-voorzitter Spoorwegenpensioenfonds) laat zien hoe je een one-tier bestuur samenstelt dat wel voldoende draagvlak en vertrouwen geniet. Een efficiënt bestuur, dat dus niet al te veel kost, en tegelijk met voldoende deskundigheid en draagvlak van de sociale partners aan boord. Blokland en zijn bestuur waren voorlopers met een op die manier samengesteld bestuur. Met hun one-tier board hebben zij veel vertrouwen gewonnen – bij de uitvoeringsorganisatie én bij de deelnemers.

Bewustwording

Ook spreker Rob Simon (Manager Pensioencommunicatie TKP) heeft het over vertrouwen. Over het terugwinnen van vertrouwen door aan de pensioendeelnemer concreet te laten zien wat hij of zij straks onder aan de streep overhoudt. Niet zoals in het UPO en andere overzichten, waar de toezeggingen hard leken te zijn. Maar gepresenteerd als een bedrag dat je kunt beïnvloeden door andere variabelen in te voeren. Wat gebeurt er met het inkomen wanneer het huis afgelost is? Of bij een waardeovername? Simon laat zien hoe TKP dit alles inzichtelijk maakt voor de deelnemers van de bij TKP aangesloten fondsen. Naast inzicht, geeft het de deelnemers een groeiend bewustzijn van het feit dat harde garanties niet bestaan. En dat er tal van factoren zijn die van invloed zijn op de hoogte van het inkomen.

Kennis of vertrouwen?

Ernst de Bie, algemeen directeur TKP, opende de dag nog met de oproep vooral niet gelaten te worden onder alle veranderingen en te genieten van de energie die het opdoen van kennis geeft. Die energie is gedurende de middag voldoende aanwezig, blijkt uit de betrokkenheid van de aanwezigen. Niet alleen tijdens de sessies, maar ook tussendoor – tijd om een hap van al het lekkers te nemen gunnen de aanwezigen zich nauwelijks. Het vertrouwen is in meerdere opzichten gesprek van de dag. Of zoals Roelie van Wijk, algemeen directeur TKP Investments, de dag afsluit: ‘Smart is goed, maar vertrouwen is belangrijker.’