Jaarverslag 2017: 'We zijn weer gegroeid'

31 mei 2018

In 2017 zijn we opnieuw gegroeid. We administreren nu de pensioenen van maar liefst 3,3 miljoen mensen. Een prachtig cijfer. Volume en schaalgrootte zijn belangrijk om de kosten per deelnemer minimaal te houden. Terugblikkend op 2017 zijn we bijzonder trots op het verbeter- en vernieuwingsprogramma TKP Connect dat we ingezet hebben. Op de energie die de uitvoering ervan heeft losgemaakt. En op het vertrouwen dat we van onze medewerkers en klanten krijgen.

Pensioen wordt steeds persoonlijker en – alleen al daardoor – nog complexer. Terwijl deelnemers juist zo’n behoefte hebben aan overzicht en eenvoud. We doen daarom een nieuwe belofte: ‘Pensioen made easy’. Daar is fundamentele vernieuwing van onze dienstverlening voor nodig. Daarom zetten we in op toekomstbestendige digitale dienstverlening met ongekend gebruiksgemak en maximale flexibiliteit. Zodat de klanten van onze klanten eenvoudig verantwoorde keuzes kunnen maken voor een financieel gezonde toekomst, op basis van een foutloze administratie en heldere informatie.

We maken de komende jaren een inspirerende en uitdagende reis. TKP Connect is onze reisgids. De eindbestemming is veelbelovend: het allerbeste digitale pensioenplatform voor onze klanten en hun deelnemers en werkgevers, tegen de laagste kosten.

Download ons jaarverslag 2017