ISAE 3402-rapport over 2015 goedgekeurd

21 mrt 2016

De dienstverlening aan onze klanten moet aan de hoogste eisen voldoen. Daarom zijn we trots dat de externe accountant PwC een goedkeurend oordeel heeft verstrekt bij ons ISAE 3402-rapport , wat betekent dat onze kwaliteit van dienstverlening in orde is.

De pensioensector verandert in hoog tempo. Naast de verdergaande digitalisering wordt zowel vanuit de wetgever als vanuit de pensioenfondsen zelf nagedacht over de houdbaarheid van het huidige pensioenstelsel en de toekomstbestendigheid van pensioenfondsen. Ongeacht de veranderingen en impact van besluiten op fonds- en wetgeversniveau dient TKP als uitvoerder ‘in control’ te zijn over de diensten die onze klanten aan ons hebben uitbesteed.

In het ISAE 3402-rapport geeft TKP op transparante wijze inzicht in de processen en beheersmaatregelen om die activiteiten goed uit te voeren. Het rapport over 2015 is onlangs door de account getoetst en van een goedgekeurd oordeel voorzien. Hiermee is opnieuw vastgesteld dat onze interne beheersing beschreven én bewezen is.