ISAE-3402 assurance rapport 2014

17 feb 2015

Klanten besteden pensioenbeheeractiviteiten uit aan TKP. ISAE geeft zekerheid bij uitbesteding. In het ISAE-rapport van TKP zijn alle processen van de pensioenadministratie beschreven en getest door het externe accountantskantoor PwC. TKP toont met deze ISAE 3402-verklaring aan in hoeverre zij voldoet aan de kwaliteitseisen van diensten die klanten aan haar hebben uitbesteed. 

Voortdurend beoordeelt TKP, risico gebaseerd, haar interne beheersingsraamwerk wat leidt tot het herijken, verbeteren en toevoegen van nieuwe processen, controles en beheersmaatregelen. Dit heeft geleid tot het herijken en toevoegen van een aantal nieuwe processen, controles en beheersmaatregelen. TKP speelt met deze uitbreiding van haar stelsel van interne beheersing in op actuele thema’s in de pensioenuitvoering en hiermee wordt nog beter en transparanter inzicht gegeven verantwoording afgegeven aan haar klanten. Dit komt ook verdere uiting in dit rapport door het thema wat is opgenomen in het rapport: “TKP is klaar voor de digitale toekomst”.

In de ISAE 3402 rapportage, voorzien van een managementverklaring en een oordeel van een externe accountant, wordt een gedetailleerd inzicht gegeven in de wijze waarop TKP de kwaliteit van haar dienstverlening waarborgt. TKP heeft onlangs van de accountant de goedkeurende verklaring ten behoeve van het ISAE-rapport, wat over geheel 2014 is getoetst, mogen ontvangen. Hiermee is opnieuw vastgesteld dat onze interne beheersing beschreven én bewezen is.