Inhaalindexatie en inhalen van kortingen

De inhaalindexatie en het inhalen van kortingen is pas toegestaan wanneer het pensioenfonds kan aantonen dat voor de toekomst de volledige indexatie kan worden waargemaakt. Tevens dient de beleidsdekkingsgraad na toekenning van de inhaalindexatie en/of inhaalkorting, minimaal hoger te zijn dan het Toekomst Bestendig Indexering (TBI)-niveau.

Dit wijkt af met het huidige beleid. Hierin is vaak opgenomen dat vanaf het niveau van het VEV inhaalindexatie mogelijk is, terwijl kortingen al vaak vanaf het MVEV werden teruggedraaid. Daarnaast geldt dat slechts per jaar één vijfde van het meerdere boven de TBI-grens ingezet mag worden voor inhaalkorting.