TKP opent kantoor in Utrecht

TKP opent kantoor in Utrecht

Op woensdag 22 april 2015 is in aanwezigheid van een delegatie van onze klanten de TKP-vestiging in Utrecht aan de Euclideslaan 201 officieel door de directie geopend. Tijdens een korte presentatie heeft de directie uiteengezet op welke wijze TKP nu en in de nabije toekomst het klantcontact wil intensiveren, nu de officiële Adviesraad m.b.t. de BTW-vrijstelling is komen te vervallen.

Actualiteitensessies

Naast de al bestaande studiedag en relatiedag is voorgesteld om ook voor de klanten actualiteitensessies te organiseren. In de komende periode zal uitgewerkt worden in welke vorm deze sessies worden aangeboden en welke media hiervoor ingezet kunnen worden. Het devies van de klant is wel: niet te veel aanbieden, hou het vooral overzichtelijk. De agenda’s van bestuursleden zijn immers overvol.

Vervolgens hebben Hans Breuker, hoofd Pensioenadvies, en Martijn Leppink, senior consultant Pensioencommunicatie, een voorproefje gegeven van een actualiteitensessie. Hans Breuker is ingegaan op onder andere de implementatie van het nFTK, het wetsvoorstel Algemeen Pensioenfonds en het conceptwetsvoorstel medezeggenschap pensioenfondsen. Martijn Leppink heeft uiteengezet wat de praktische gevolgen van de nieuwe wet Pensioencommunicatie zijn.

Het kantoor in Utrecht wordt gebruikt als werkplek voor medewerkers, vergaderruimte en locatie voor evenementen.