Themaonderzoek Voorbereiding transitie pensioencontract

Themaonderzoek Voorbereiding transitie pensioencontract

Met het Pensioenakkoord staan pensioenfondsen voor de keuze voor een nieuw nominaal of reëel pensioencontract. DNB doet een onderzoek onder fondsen om te kijken hoe besturen zich hierop voorbereiden.

De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) hebben in een brief van 8 oktober jl. circa 60 pensioenfondsen aangeschreven over een themaonderzoek Voorbereiding transitie pensioencontract. DNB en AFM willen met dit onderzoek inzicht krijgen in de wijze waarop besturen van pensioenfondsen zich voorbereiden op de overgang naar een nieuw nominaal of reëel pensioencontract. DNB geeft aan dat zij beseft dat er op het vlak van toekomstige wet- en regelgeving nog veel onduidelijk is. Wel is het zeker dat sociale partners samen met het pensioenfonds een keuze zal moeten maken tussen het nieuwe nominale of het nieuwe reële pensioencontract. Daarbij moet het pensioenfonds het nieuwe contract toetsen op financiële haalbaarheid, operationele uitvoerbaarheid en uitlegbaarheid aan de deelnemers.

De pensioenfondsen worden gevraagd een aantal vragen te beantwoorden over onderwerpen op het terrein van:

  • de organisatie en bedrijfsvoering van het pensioenfonds;
  • kennis van de relevante elementen van pensioencontracten en de te maken keuzes;
  • communicatie met belanghebbenden.

De resultaten van het onderzoek zullen op geanonimiseerde basis met de pensioensector als geheel worden gedeeld.