Schuift het bijzonder partnerpensioen bij overlijden door naar de huidige partner?

Schuift het bijzonder partnerpensioen bij overlijden door naar de huidige partner?

Laatst gewijzigd op 4 maart 2016

We zoomen regelmatig in op een onderwerp uit de rechtspraak. Dit keer bespreken we een case over het bijzonder partnerpensioen. Na het overlijden van de ex-partner zou dit volgens de deelnemer moeten doorschuiven naar de huidige partner. Het pensioenfonds oordeelt echter van niet vanwege een wijziging in het pensioenreglement. De gepensioneerde is het hiermee niet eens en legt de zaak voor aan de kantonrechter. 

Uitspraak hoogte partnerpensioen

Het Gerechtshof Arnhem- Leeuwarden deed op 7 april 2015 uitspraak in een zaak die ging over de hoogte van het partnerpensioen. De vraag was of, bij de vaststelling van het partnerpensioen, wel of geen rekening moest worden gehouden met het zogenoemde bijzonder partnerpensioen. Het “bijzonder partnerpensioen” is de aanspraak op partnerpensioen die op grond van de Pensioenwet moet worden toegekend aan de ex-partner bij een echtscheiding. Dit bijzondere partnerpensioen wordt net als het partnerpensioen uitgekeerd als de deelnemer/gepensioneerde overlijdt.  In pensioenreglementen is soms de bepaling opgenomen dat bij overlijden van de ex-partner, het bijzonder partnerpensioen weer terugvloeit naar het partnerpensioen dat voor de huidige partner is verzekerd. Het bijzonder partnerpensioen wordt dan doorgeschoven en wast dan als het ware aan bij het partnerpensioen dat voor de huidige partner verzekerd is.

Reglementswijziging – partnerpensioen vloeit niet meer terug bij overlijden ex

In 1996 wordt in het pensioenreglement geregeld dat bij het overlijden van de ex-partner het bijzondere partnerpensioen wordt toegekend aan de opvolgende partner. De man (gepensioneerd in 1999) vraagt aan het pensioenfonds hoe het nu zit met het partnerpensioen voor zijn huidige partner. Hij krijgt (zwart op wit) het antwoord dat bij overlijden van zijn ex-partner het volledige partnerpensioen, dus inclusief het doorgeschoven bijzonder partnerpensioen, zal worden uitgekeerd aan zijn nieuwe partner bij zijn overlijden. Op dat moment was dat immers ook zo geregeld in het pensioenreglement. In 2005 wijzigt het reglement waardoor het bijzonder partnerpensioen niet meer terugvloeit bij overlijden van de ex. De ex partner overlijdt in 2010. De man ontvangt daarna een pensioenoverzicht waarop hij ziet dat in het bedrag van het partnerpensioen (€ 1.450 bruto per jaar) voor zijn huidige echtgenote, geen rekening is gehouden met de aangroei van het bijzonder partnerpensioen (€ 14.252, -). Volgens hem klopt dat niet en moet het verzekerde partnerpensioen € 15.702, - zijn in plaats van € 1.450, -. Het pensioenfonds is het daar niet mee eens en weigert de bedragen aan te passen.

Kantonrechter: man heeft gelijk, Gerechtshof: pensioenfonds heeft gelijk

Hij stapt naar de rechter die hem in eerste instantie in het gelijk stelt. De kantonrechter vindt dat de man een onvoorwaardelijk recht heeft gekregen op het volledige partnerpensioen door de wijziging van de pensioenregeling in 1996. In hoger beroep wordt het pensioenfonds echter in het gelijk gesteld. Het Hof oordeelt dat de wijziging in 2005, waardoor het bijzonder partnerpensioen niet meer wordt doorgeschoven, ook voor hem geldt. Dat hij zwart op wit heeft staan dat er recht bestaat op het volledige partnerpensioen als zijn ex zou komen te overlijden, betekent volgens het Hof niet dat hij aan die brief dat recht kan ontlenen. Immers op het moment dat hij die brief ontving, was dat weliswaar de stand van zaken, maar dat betekent niet dat het anders kan komen te liggen als het pensioenreglement later wordt gewijzigd.

Geen uitgewerkte rechtsverhouding

Uit de uitspraak kan afgeleid worden dat een wijziging in het pensioenreglement wel degelijk gevolgen kan hebben voor gewezen deelnemers en gepensioneerden. Van een uitgewerkte rechtsverhouding is in die zin geen sprake. Zou het overlijden van de ex-partner overigens vóór de wijziging van het pensioenreglement in 2005 hebben plaatsgevonden, dan was het bijzonder partnerpensioen uiteraard wel doorgeschoven.

 

De volledige uitspraak is hier te vinden.