Pensioenfonds KPN onderzoekt risicobereidheid

Pensioenfonds KPN onderzoekt risicobereidheid

Een reëel of nominaal pensioencontract – voor deze keuze staan pensioenfondsen binnenkort. Pensioenfonds KPN betrekt deelnemers en gepensioneerden bij deze keuze en liet eind 2012 onderzoek doen naar hun risicobereidheid.

Een meerderheid van de respondenten geeft de voorkeur aan een pensioenregeling met wat meer risico waarbij premies belegd worden en de kans op indexatie groter is. Een regeling dus die kenmerken heeft van een reëel pensioencontract. Voorwaarde is wel dat de risico’s binnen bepaalde grenzen blijven.

Vertrouwen in eigen pensioenfonds

In het onderzoek is ook bekeken wat zekerheid voor KPN’ers betekent als het gaat om hun pensioen. ‘Zekerheid’ heeft voor de respondenten meerdere betekenissen: van kunnen blijven leven zoals nu, tot weten dat het pensioenfonds zorgvuldig belegt. Overigens komt uit het onderzoek duidelijk naar voren dat de respondenten relatief veel vertrouwen hebben in het eigen Pensioenfonds KPN, ondanks dat ze de financiële sector enigszins wantrouwen. Weinig KPN’ers geloven dat ze zelf betere beleggingsresultaten zouden halen dan het pensioenfonds. Ook gaan ze er vanuit dat het pensioenfonds kostenbewust is.

Maatschappelijk verantwoord beleggen belangrijk

Maatschappelijk verantwoord beleggen wordt voor pensioenfondsen steeds gebruikelijker. Ze willen bijvoorbeeld niet beleggen in bedrijven die clusterbommen produceren of in landen die niet aan  internationale vredesverdragen voldoen. Uit het onderzoek blijkt dat een groot deel van de KPN’ers hier waarde aan hecht.

Communicatie belangrijk

De communicatie van het fonds was ook onderdeel van het onderzoek. KPN’ers willen vaker en  uitgebreider geïnformeerd worden over de financiële positie van het pensioenfonds. Zeker over eventuele risico’s die ze  met hun pensioen lopen. Voor het bestuur is goede communicatie belangrijk om vertrouwen en draagvlak te behouden, maar ook om ervoor te zorgen dat KPN’ers een realistisch beeld krijgen van hun pensioen. Het onderzoek laat namelijk zien dat onder veel KPN’ers nog de pensioenmythe heerst dat het pensioen standaard 70% van het laatstverdiende salaris is. In de praktijk zal dit eerder tussen de 50 en 60% zijn.

Hoe nu verder?

Voor het bestuur van Pensioenfonds KPN zijn de onderzoeksresultaten onmisbaar. Rudi Nieuwenhoven, voorzitter van het pensioenfonds: “De onderzoeksresultaten hebben we nodig bij onze studie naar een eventueel nieuw pensioencontract dat momenteel plaatsvindt. We kunnen en willen geen beslissingen nemen zonder te weten hoe het staat met de risicobereidheid van deelnemers en gepensioneerden. Om hun vertrouwen te behouden, moeten we ze meenemen in veranderingen door proactief te communiceren over de gevolgen.”

Meer informatie over Pensioenfonds KPN vindt u op www.kpnpensioen.nl.