Herintroductie pensioenknip

Herintroductie pensioenknip

Op 2 juli 2015 heeft staatssecretaris Klijnsma door middel van een ministeriele regeling de zogenoemde ‘pensioenknip’ geherintroduceerd, nadat in 2013 na evaluatie besloten was de toen bestaande mogelijkheid niet te verlengen. De mogelijkheid gebruik te maken van de pensioenknip is opnieuw ingesteld op verzoek van de Tweede Kamer, als overbruggingsmaatregel in de aanloop naar de inwerkingtreding van de maatregelen om het wettelijk kader voor premieovereenkomsten te optimaliseren. 

De regeling ‘Pensioenknip’ maakt het mogelijk om bij premie- en kapitaalovereenkomsten de uitkering op de ingangsdatum te splitsen in een direct ingaande tijdelijke uitkering en een daarop aansluitende levenslange uitkering. De tijdelijke uitkering duurt daarbij maximaal twee jaar. De regeling wordt opengesteld voor mensen van wie de pensioendatum ligt vóór 1 januari 2017. Door de uitkering te splitsen in een tijdelijke en een levenslange uitkering hoeft niet met het volledige kapitaal tegen de huidige lage rente direct een uitkering te worden ingekocht. Een deel van het kapitaal kan nog twee jaar doorgroeien in de hoop dat dit deel van het kapitaal tegen een hogere rente kan worden aangewend voor de inkoop van de levenslange uitkering.

De regeling Pensioenknip is op 2 juli 2015 in werking getreden.